Czujniki zegarowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11280 razy

Czujniki zegarowe to przyrządy mechaniczne przystosowane do pomiaru z dokładnością do 0.01[mm]. Charakteryzują się one wygodą użycia przy badaniu wszelkich nieprawidłowości geometrycznych takich jak: kolistość, płaskość lub równoległość płaszczyzn. Za pomocą czujnika zegarowego można sprawdzić bicie zamocowanego obrotowo elementu maszyny. Czujników zegarowych używa się zawsze z specjalnymi uchwytami, często stosując jako punkt odniesienia wymiar nominalny uzyskany przy użyciu płytek wzorcowych. Duża wskazówka czujnika pokazuje setne części milimetra, natomiast mała liczbę wykonanych pełnych obrotów. Tarczą pomiarową można przesuwać i ustawić w dogodnej pozycji, w niektórych czujnikach dostępne są dodatkowo dwa wskaźniki tolerancji wymiaru.

budowa czujnika zegarowego
Rys. 1
Opis budowy czujnika zegarowego.