Funkcje

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5901 razy

Funkcją nazywa się przypisanie każdemu elementowi zbioru x dokładnie jednego elementu zbioru y, przy czym zbiór x nazywa się dziedziną funkcji, natomiast każdy element zbioru y nazywa się przeciwdziedziną funkcji. Zależność przeciwdziedziny funkcji od dziedziny funkcji zapisuje się y=f(x).

Przebieg funkcji - jest to określenie przedziałów, w których funkcja maleje, rośnie lub przyjmuje wartość stałą (monotoniczność funkcji). Do tego zagadnienia zalicza się również opis granicy do jakiej funkcja dąży w -∞ i , punktów nieciągłości funkcji, okresowości funkcji, występowania maksimów i minimów zarówno lokalnych jak i globalnych jak i jej miejsc zerowych.

Parametry funkcji - są to czynniki wpływające na przebieg i charakterystykę danej funkcji, które są dobierane jako stałe występujące przy zmiennej x lub jako wolne wyrazy funkcji. Dla przykładu, funkcja kwadratową charakteryzują trzy parametry a, b, c, które mają istotny wpływ na przebieg funkcji kwadratowej. Ogólny wzór funkcji kwadratowej przyjmuje następującą postać f(x)=ax2+bx+c.

Propozycje książek