Program wyznaczający pole powierzchni i środek ciężkości figury płaskiej nie przecinającej się

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11477 razy

Na podstawie wzorów z strony Matematyka → Wektory → Obliczanie środków ciężkości figur płaskich oraz Matematyka → Wektory → Obliczanie pól powierzchni figur płaskich utworzyłem program obliczający pole powierzchni i współrzędne środka ciężkości. Program można pobrać klikając na linku w załącznikach.

Wprowadzanie danych można wykonać za pomocą myszki klikając lewym przyciskiem myszy dodaje się punkty, prawy przycisk myszy usuwa całą figurę geometryczną. Istnieje również możliwość dodawania i ustawiania poszczególnych punktów poprzez wprowadzenie ich w kontrolce na dole okna programu i zatwierdzenie ustawień przyciskiem ustaw.

Widok programu SrodekCiezkosci
Rys. 1
Widok programu SrodekCiezkosci.exe.

Przykładowy kod wprowadzanej figury płaskiej wygląda następująco:

100,100 200,100 200,200 180,200 180,120 120,120 120,200 100,200 100,100

Innymi słowy, współrzędne poszczególnych punktów wprowadzane są w liniach. Separatorem współrzędnych jest przecinek. Liczby ułamkowe używają kropki jako separatora.

UWAGA Punkt początkowy układu współrzędnych w programie znajduje się w lewym górnym rogu okna programu. Oś y jest skierowana w dół, dlatego warto jest dobrać tak punkty, aby były po dodatniej stronie układu współrzędnych jedynie ze względu na obszar rysowania w oknie programu.

Propozycje książek
tytuł: C++  Zbiór zadań z rozwiązaniami autor: Tomasz Jaśniewski

Tytuł:

C++ Zbiór zadań z rozwiązaniami

Autor:

Tomasz Jaśniewski

tytuł: Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w języku C i C++ autor: Miguel Angel Garcia-Ruiz, Pedro Cesar Santana Mancilla

Tytuł:

Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w języku C i C++

Autor:

Miguel Angel Garcia-Ruiz, Pedro Cesar Santana Mancilla

tytuł: Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj język C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów autor: Adrian Ostrowski, Piotr Gaczkowski

Tytuł:

Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj język C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów

Autor:

Adrian Ostrowski, Piotr Gaczkowski

tytuł: Wprowadzenie do C++ autor: Michał Matlak

Tytuł:

Wprowadzenie do C++

Autor:

Michał Matlak

tytuł: Opus magnum C++ 11. Programowanie w języku C++. Wydanie II poprawione (komplet) autor: Jerzy Grębosz

Tytuł:

Opus magnum C++ 11. Programowanie w języku C++. Wydanie II poprawione (komplet)

Autor:

Jerzy Grębosz

tytuł: Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 autor: Bartosz W. Warzocha

Tytuł:

Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3

Autor:

Bartosz W. Warzocha

tytuł: Język C++ i przetwarzanie współbieżne w akcji. Wydanie II autor: Anthony Williams

Tytuł:

Język C++ i przetwarzanie współbieżne w akcji. Wydanie II

Autor:

Anthony Williams

tytuł: C++ dla bystrzaków. Wydanie VII autor: Stephen R. Davis

Tytuł:

C++ dla bystrzaków. Wydanie VII

Autor:

Stephen R. Davis

tytuł: Tablice informatyczne. Podstawy C++ autor: Radosław Sokół

Tytuł:

Tablice informatyczne. Podstawy C++

Autor:

Radosław Sokół

tytuł: Opus magnum C++11. Programowanie w języku C++ (komplet) autor: Jerzy Grębosz

Tytuł:

Opus magnum C++11. Programowanie w języku C++ (komplet)

Autor:

Jerzy Grębosz

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona

Załączniki:

Program obliczający środek ciężkości i pole powierzchni nie przecinającej się figury płaskiej