Program wyznaczający pole powierzchni i środek ciężkości figury płaskiej nie przecinającej się

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11174 razy

Na podstawie wzorów z strony Matematyka → Wektory → Obliczanie środków ciężkości figur płaskich oraz Matematyka → Wektory → Obliczanie pól powierzchni figur płaskich utworzyłem program obliczający pole powierzchni i współrzędne środka ciężkości. Program można pobrać klikając na linku w załącznikach.

Wprowadzanie danych można wykonać za pomocą myszki klikając lewym przyciskiem myszy dodaje się punkty, prawy przycisk myszy usuwa całą figurę geometryczną. Istnieje również możliwość dodawania i ustawiania poszczególnych punktów poprzez wprowadzenie ich w kontrolce na dole okna programu i zatwierdzenie ustawień przyciskiem ustaw.

Widok programu SrodekCiezkosci
Rys. 1
Widok programu SrodekCiezkosci.exe.

Przykładowy kod wprowadzanej figury płaskiej wygląda następująco:

100,100 200,100 200,200 180,200 180,120 120,120 120,200 100,200 100,100

Innymi słowy, współrzędne poszczególnych punktów wprowadzane są w liniach. Separatorem współrzędnych jest przecinek. Liczby ułamkowe używają kropki jako separatora.

UWAGA Punkt początkowy układu współrzędnych w programie znajduje się w lewym górnym rogu okna programu. Oś y jest skierowana w dół, dlatego warto jest dobrać tak punkty, aby były po dodatniej stronie układu współrzędnych jedynie ze względu na obszar rysowania w oknie programu.

Propozycje książek

Załączniki:

Program obliczający środek ciężkości i pole powierzchni nie przecinającej się figury płaskiej