Program wyznaczający pole powierzchni i środek ciężkości figury płaskiej nie przecinającej się

Stronę tą wyświetlono już: 8920 razy

Na podstawie wzorów z strony Matematyka → Wektory → Obliczanie środków ciężkości figur płaskich oraz Matematyka → Wektory → Obliczanie pól powierzchni figur płaskich utworzyłem program obliczający pole powierzchni i współrzędne środka ciężkości. Program można pobrać klikając na linku w załącznikach.

Wprowadzanie danych można wykonać za pomocą myszki klikając lewym przyciskiem myszy dodaje się punkty, prawy przycisk myszy usuwa całą figurę geometryczną. Istnieje również możliwość dodawania i ustawiania poszczególnych punktów poprzez wprowadzenie ich w kontrolce na dole okna programu i zatwierdzenie ustawień przyciskiem ustaw.

Widok programu SrodekCiezkosci
Rys. 1
Widok programu SrodekCiezkosci.exe.

Przykładowy kod wprowadzanej figury płaskiej wygląda następująco:

Listing 1
  1. 100,100
  2. 200,100
  3. 200,200
  4. 180,200
  5. 180,120
  6. 120,120
  7. 120,200
  8. 100,200
  9. 100,100

Innymi słowy, współrzędne poszczególnych punktów wprowadzane są w liniach. Separatorem współrzędnych jest przecinek. Liczby ułamkowe używają kropki jako separatora.

UWAGA Punkt początkowy układu współrzędnych w programie znajduje się w lewym górnym rogu okna programu. Oś y jest skierowana w dół, dlatego warto jest dobrać tak punkty, aby były po dodatniej stronie układu współrzędnych jedynie ze względu na obszar rysowania w oknie programu.

Propozycje książek

Załączniki:

Program obliczający środek ciężkości i pole powierzchni nie przecinającej się figury płaskiej

Komentarze