Kreślenie łuków i okręgów w układach izometrycznych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 22062 razy

Z przyczyn czysto technicznych w rysunku dla krawędzi powierzchni okrągłych stosuje się konstrukcję zastępczą elipsy, którą jest owal. Metodę kreślenia owali omówiłem już wcześniej na stronie Geometria wykreślna → Podstawowe konstrukcje → Kreślenie owali. Ponieważ izometryczne rysunki stanowią dość szczególny przypadek, który upraszcza do minimum kreślenie owali, z tego też względu na wcześniej wspomnianej stronie interesował nas będzie jedynie rysunek 4.

Wykonajmy sobie takie oto ćwiczenie: w izometrii wykonać rysunek sześcianu o dowolnej długości boku a (zalecam długość 50mm na kartce A4, a następnie w każdą z trzech widocznych płaszczyzn sześcianu wpisać owal stosując konstrukcję zastępczą elipsy.

Rysunek podstawowy sześcianu.
Rys. 1
Rysunek podstawowy sześcianu.

Po wpisaniu w ściany sześcianu owali, powinno się otrzymać rysunek jak poniżej.

Rysunek sześcianu z konstrukcją, która umożliwiła wpisanie owali w jego ściany.
Rys. 2
Rysunek sześcianu z konstrukcją, która umożliwiła wpisanie owali w jego ściany.

W końcowym etapie pogrubić krawędzie owali.

Rysunek sześcianu z wpisanymi w ściany owalami.
Rys. 3
Rysunek sześcianu z wpisanymi w ściany owalami.

I na końcu pozbyć się linii pomocniczych kreślenia konstrukcji owali.

Rysunek końcowy sześcianu pozbawionego linii pomocniczych.
Rys. 4
Rysunek końcowy sześcianu pozbawionego linii pomocniczych.

Kolejne ćwiczenie: na podstawie rysunku 5 wykreślić w izometrii obiekt nań opisany w skali: dla formatu A4 - 1:2 lub dla formatu A3 - 1:1.

Rysunek techniczny obiektu z naniesionymi niezbędnymi wymiarami.
Rys. 5
Rysunek techniczny obiektu z naniesionymi niezbędnymi wymiarami.

Jak widać na rysunku 5 obiekt został pokazany w dwóch rzutach, jego płaską podstawę można wpisać w prostopadłościan o wymiarach 280×200 (jednostką jest oczywiście mm). Z tego też względu czym prędzej narysujmy taką oto roboczą konstrukcję pomocniczą pokazaną na rysunku 6.

Rysunek pomocniczej konstrukcji prostopadłościanu, w który wpisana zostanie podstawa obiektu z <b>rysunku 5</b>.
Rys. 6
Rysunek pomocniczej konstrukcji prostopadłościanu, w który wpisana zostanie podstawa obiektu z rysunku 5.

Teraz można zacząć to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli wykreślić pomocniczą konstrukcję, która ma na celu naniesienie pierwszego łuku krawędzi podstawy obiektu. W tym celu konieczne jest wyznaczenie linii odległych o 40 mm od dolnego narożnika prostopadłościanu oraz rombu o długości boku 80 mm, dzięki czemu można wykreślić pierwszy łuk krawędzi podstawy.

Kreślenie pomocniczych linii konstrukcji wyznaczającej łuk krawędzi rysowanego obiektu.
Rys. 7
Kreślenie pomocniczych linii konstrukcji wyznaczającej łuk krawędzi rysowanego obiektu.

Ponieważ nie ma co stać jak cieć przy hałdzie żwiru i czekać na cud, więc zabierzmy się teraz za wyznaczenie łuku dla kolejnych krawędzi jak na rysunku 8.

Wyznaczanie kolejnych krawędzi podstawy obiektu.
Rys. 8
Wyznaczanie kolejnych krawędzi podstawy obiektu.

Zabierzmy się w końcu za otwory zakończone półokręgami tworząc dla nich również pomocniczą konstrukcję jak poniżej.

Tworzenie pomocniczej konstrukcji w celu wyznaczenia krawędzi otworów zakończonych półokręgami.
Rys. 9
Tworzenie pomocniczej konstrukcji w celu wyznaczenia krawędzi otworów zakończonych półokręgami.

Nadeszła stosowna chwila ku temu, by zabrać się za wyznaczenie łuków o promieniu 40 mm i 80 mm

Tworzenie pomocniczej konstrukcji w celu wyznaczenia krawędzi przejścia ostatnich trzech łuków krawędzi płaszczyzny podstawy.
Rys. 10
Tworzenie pomocniczej konstrukcji w celu wyznaczenia krawędzi przejścia ostatnich trzech łuków krawędzi płaszczyzny podstawy.

Uporządkujmy nieco rysunek 10 wymazując co jest nam już niepotrzebna i pogrubiając już niektóre linie.

Usunięcie zbędnych linii i pogrubienie niektórych krawędzi przedmiotu.
Rys. 11
Usunięcie zbędnych linii i pogrubienie niektórych krawędzi przedmiotu.

Wyznaczamy wysokość i osie symetrii walcowej części obiektu jak poniżej.

Dodanie osi części walcowej obiektu.
Rys. 12
Dodanie osi części walcowej obiektu.

Teraz w znany już sposób trzeba wykreślić konstrukcję, niezbędną do wykreślenia elipsy zewnętrznej powierzchni walcowej.

Rys. 13
Konstrukcja siatki, dla konstrukcji owalu części walcowej obiektu.

Skoro mamy już siatkę to wykreślenie owalu będzie dziecinnie proste.

Wykreślenie górnej krawędzi walcowej powierzchni zewnętrznej.
Rys. 14
Wykreślenie górnej krawędzi walcowej powierzchni zewnętrznej.

Zabieramy się za powierzchnię walcową w podstawie obiektu.

Wykreślenie dolnej krawędzi walcowej powierzchni zewnętrznej.
Rys. 15
Wykreślenie dolnej krawędzi walcowej powierzchni zewnętrznej.

Uporządkujmy nieco rysunek i dodajmy do niego owal wewnętrznej krawędzi otworu.

Uporządkowanie rysunku i wykreślenie owalu otworu wewnętrznego.
Rys. 16
Uporządkowanie rysunku i wykreślenie owalu otworu wewnętrznego.

Teraz trzeba znaleźć krawędzie wpustu, którego odległość jest mierzona od przeciwległej krawędzi otworu.

Konstrukcja, dzięki której wykreślone zostały krawędzie wpustu.
Rys. 17
Konstrukcja, dzięki której wykreślone zostały krawędzie wpustu.

Ostatecznie więc rysunek końcowy będzie wyglądał tak jak poniżej.

Końcowy etap rysunku.
Rys. 18
Końcowy etap rysunku.

Pokusiłem się również o stworzenie wersji modelu 3W w programie OpenSCAD, którą można zobaczyć na poniższym rysunku.

Model 3D obiektu technicznego wykonany w programie OpenSCAD
Rys. 19

Model 3D obiektu technicznego wykonany w programie OpenSCAD. Kod modelu wygląda następująco:

w = 280; // width diameter of base part h = 200; // height diameter of base part R = 80; // base part big ray of rounded shape // Ray of hole in cylinder part Rw = 55 / 2; // cylinder part hole ray Rz = 40; // base part small ray of rounded corners Rr = 20; // base part grove ray L = 40; // base part grove distance beetween centers of rounded elements R_cylinder = 50; // cylinder part ray // diameters of groove wr = 16; // width lr = 60; // length from other side of hole h_base = 40; // base part height h_cylinder = 100; // cylinder part height module drawBase(){ linear_extrude(height = h_base) difference(){ hull(){ for(y = [ - w / 2 + Rz, w / 2 - Rz]){ for(x = [Rz, L + Rz]){ translate([x, y]) circle(r = Rz); } } translate([h - R, 0]) circle(r = R); } for(y = [ - w / 2 + Rz, w / 2 - Rz]){ hull(){ for(x = [Rz, L + Rz]){ translate([x, y]) circle(r = Rr); } } } } } $fn = 50; difference(){ union(){ drawBase(); translate([h - R, 0]) cylinder(r = R_cylinder, h = h_cylinder); } translate([h - R, 0, -1]){ cylinder(r = Rw, h = h_cylinder + 5); translate([-wr / 2, Rw - lr, -1]) cube([wr, lr - Rw, h_cylinder + 2]); } }