BASIC - skorowidz funkcji wywołujących standardowe okna dialogowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2081 razy

MsgBox(tekst as string [,typ as integer [,nazwa_okna as string]]) (as function)

teskst – tekst, który zostanie wyświetlony jako komunikat w oknie dialogowym. Znak Chr(13) w ciągu powoduje podział wiersza.

nazwa_okna – tekst wyświetlany na pasku tytułowym okna dialogowego. Gdy wartość nie jest dana, w pasku tytułowym okna dialogowego wyświetla się nazwa odpowiedniej aplikacji.

typ – dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające typ okna dialogowego, oraz liczbę wyświetlanych przycisków i typ ikony, jaka pojawi się w oknie dialogowym. Zmienna ta jest definiowana jako kombinacja sum następujących liczb:

Gdy wywołanie jest jako funkcja, to zwracana jest jedna z możliwych wartości:

Przykład:

Sub ExampleMsgBox Dim sVar as integer sVar = MsgBox("Las Vegas") sVar = MsgBox("Las Vegas",1) sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Nazwa okna dialogowego") End Sub

Źródło informacji: Pomoc LibreOffice

print wyrażenie1[{;|,} [Spc(liczba as integer);] [Tab(pozycja as integer);] [wyrażenie2[...]])

wyrażenie – dowolna zmienna liczbowa lub tekst, możliwe jest podanie kilku elementów odseparowanych średnikiem np.

Dim value as integer value = 10 print "ABC", 123, value

Powyższy kod wyświetli w oknie dialogowym: ABC 123 10.

Poszczególne wyrażenia są oddzielone tabulatorami.

liczba – liczba spacji, które mają być wstawione do funkcji Spc

pozycja – spacje wstawiane są do osiągnięcia określonej pozycji

InputBox(komunikat as string[, nazwa as string[, domyślny as string[, pozycja_x as integer, pozycja_y as integer]]]])

komunikat – tekst wyświetlany w oknie dialogowym

nazwa – tekst wyświetlany w tytule okna dialogowego

domyślny – ciąg wyświetlany w polu tekstowym jako wartość domyślna

pozycja_x – określa położenie okna dialogowego na x-sie licząc od lewego górnego roku ekranu

pozycja_y – określa położenie okna dialogowego na y-ku licząc od lewego górnego roku ekranu

Przykład:

Sub ExampleInputBox Dim sText as string sText = InputBox("Wpisz zdanie:","Szanowni Państwo") MsgBox( sText , 64, "Potwierdzenie zdania") End Sub
Propozycje książek
tytuł: Visual Basic 2015 w 24 godziny autor: James Foxall

Tytuł:

Visual Basic 2015 w 24 godziny

Autor:

James Foxall

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona