BASIC - skorowidz funkcji wywołujących standardowe okna dialogowe

Stronę tą wyświetlono już: 1639 razy

Listing 1
 1. MsgBox(tekst as string [,typ as integer [,nazwa_okna as string]]) (as function)

teskst – tekst, który zostanie wyświetlony jako komunikat w oknie dialogowym. Znak Chr(13) w ciągu powoduje podział wiersza.

nazwa_okna – tekst wyświetlany na pasku tytułowym okna dialogowego. Gdy wartość nie jest dana, w pasku tytułowym okna dialogowego wyświetla się nazwa odpowiedniej aplikacji.

typ – dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające typ okna dialogowego, oraz liczbę wyświetlanych przycisków i typ ikony, jaka pojawi się w oknie dialogowym. Zmienna ta jest definiowana jako kombinacja sum następujących liczb:

 • 0 – wyświetla tylko przycisk Ok
 • 1 – wyświetla przycisk Ok oraz Anuluj
 • 2 – wyświetla przycisk Anuluj oraz Ponów próbę
 • 3 – wyświetlanie przycisków Tak, Nie oraz Anuluj
 • 4 – wyświetla przyciski Tak i Nie
 • 5 – wyświetla przyciski Ponów próbę i Anuluj
 • 16 – dodaje do okna dialogowego ikonki stop
 • 32 – dodanie do okna dialogowego ikonki pytanie
 • 64 – dodanie do okna dialogowego ikonki wykrzyknik
 • 128 – ustawia jako domyślny pierwszy przycisk okna dialogowego
 • 256 – ustawia jako domyślny drugi przycisk okna dialogowego
 • 512 – ustawia jako domyślny trzeci przycisk okna dialogowego

Gdy wywołanie jest jako funkcja, to zwracana jest jedna z możliwych wartości:

 • 1 – kliknięcie przycisku Ok
 • 2 – kliknięcie przycisku Anuluj
 • 3 – kliknięcie przycisku Przerwij
 • 4 – kliknięcie przycisku Ponów próbę
 • 5 – kliknięcie przycisku Ignoruj
 • 6 – kliknięcie przycisku Tak
 • 7 – kliknięcie przycisku Nie

Przykład:

Listing 2
 1. Sub ExampleMsgBox
 2. Dim sVar as integer
 3. sVar = MsgBox("Las Vegas")
 4. sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 5. sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Nazwa okna dialogowego")
 6. End Sub

Źródło informacji: Pomoc LibreOffice

Listing 3
 1. print wyrażenie1[{;|,} [Spc(liczba as integer);] [Tab(pozycja as integer);] [wyrażenie2[...]])

wyrażenie – dowolna zmienna liczbowa lub tekst, możliwe jest podanie kilku elementów odseparowanych średnikiem np.

Listing 4
 1. Dim value as integer
 2. value = 10
 3. print "ABC", 123, value

Powyższy kod wyświetli w oknie dialogowym: ABC 123 10.

Poszczególne wyrażenia są oddzielone tabulatorami.

liczba – liczba spacji, które mają być wstawione do funkcji Spc

pozycja – spacje wstawiane są do osiągnięcia określonej pozycji

Listing 5
 1. InputBox(komunikat as string[, nazwa as string[, domyślny as string[, pozycja_x as integer, pozycja_y as integer]]]])

komunikat – tekst wyświetlany w oknie dialogowym

nazwa – tekst wyświetlany w tytule okna dialogowego

domyślny – ciąg wyświetlany w polu tekstowym jako wartość domyślna

pozycja_x – określa położenie okna dialogowego na x-sie licząc od lewego górnego roku ekranu

pozycja_y – określa położenie okna dialogowego na y-ku licząc od lewego górnego roku ekranu

Przykład:

Listing 6
 1. Sub ExampleInputBox
 2. Dim sText as string
 3. sText = InputBox("Wpisz zdanie:","Szanowni Państwo")
 4. MsgBox( sText , 64, "Potwierdzenie zdania")
 5. End Sub
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Komentarze