Skrypt kolorujący kod programu

Stronę tą wyświetlono już: 1234 razy

W końcu ruszyłem swoje cztery litery (a w zasadzie dwie moje ręce) i napisałem skrypt, który koloruje składnię kilku języków programowania, takich jak: C++, Libre Office BASIC, PHP oraz html. Samego skryptu nie publikuję bo raz, że trochę nad nim posiedziałem a dwa, że jest on zoptymalizowany pod moją stronę.

Kolorowanie składni kodu napisanego w C++

Poniżej zamieszczam przykładowy kod źródłowy prostego programu, aby pokazać, jak mój skrypt koloruje kod napisany w tym języku:

Listing 1
 1. // Kod programu liczącego liczbę <b>π</b> z zadanym odchyleniem maksymalnym z wykorzystaniem wzoru Leibniz-a
 2. #define _USE_MATH_DEFINES
 3. #include <math.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5. #include <iostream>
 6. int main()
 7. {
 8. double pi = 0;
 9. int n = 1;
 10. double prec = 0;
 11. std::cout<<"Maksymalne odchylenie:";
 12. std::cin>>prec;
 13. while(abs(pi - M_PI) > prec){
 14. pi += 4 * (n % 2 == 0? -1.0: 1.0) / (2 * n - 1);
 15. printf("%.12f %.12f %i
 16. ",pi,abs(pi - M_PI),n);
 17. n++;
 18. }
 19. getchar();
 20. getchar();
 21. return 0;
 22. }

Powyższy kod został użyty przeze mnie na stronie Matematyka → Zagadnienia ogólne → Liczba pi i jej wyznaczanie.

Kolorowanie składni programu napisanego w PHP

Poniżej zamieszczam wycinek kodu źródłowego, skryptu który omawiany był na stronie Programowanie → Skrypty PHP → Skrypt klasy tworzącej wykres słupkowy:

Listing 2
 1. <?
 2. // Skrypt do tworzenia wykresów słupkowych
 3. // Strona domowa: http://obliczeniowo.com.pl/?id=165---skrypt-klasy-tworzacej-wykres-slupkowy
 4. header('Content-type: image/png');
 5. class cValue{
 6. public $v;
 7. public $color;
 8. public $color2;
 9. public $color3;
 10. public $name;
 11. public function __construct($v, $color, $color2, $color3, $name){
 12. $this->v = $v;
 13. $this->color = $color;
 14. $this->color2 = $color2;
 15. $this->color3 = $color3;
 16. $this->name = $name;
 17. }
 18. }

Kolorowanie składni Libre Office BASIC

Przykładowy kod funkcji, którą wcześniej umieściłem na stronie Programowanie → OpenOffice BASIC → Generator liczb losowych z kolorowaniem tła komórek:

Listing 3
 1. Function SetColor(k as double, w as double)
 2. Dim document as object
 3. Dim dispatcher as object
 4. document = ThisComponent.CurrentController.Frame
 5. dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
 6. Dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 7. args(0).Name = "BackgroundColor"
 8. args(0).Value = Int(255 * w / k) * 256 * 256 + Int(255 - 255 * w / k) * 256
 9. dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:BackgroundColor","",0,args())
 10. End Function
 11. Sub Generator
 12. Dim document as object
 13. Dim dispatcher as object
 14. document = ThisComponent.CurrentController.Frame
 15. dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
 16. Dim args(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 17. args(0).Name = "ToPoint"
 18. args(0).Value = "$B$2"
 19. dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args())
 20. Dim i as integer
 21. Dim j as integer
 22. For j = 1 To 10
 23. For i = 1 To 10
 24. Dim str as string
 25. Dim w as double
 26. w = rnd()
 27. str = w
 28. args(0).Name = "StringName"
 29. args(0).Value = str
 30. dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args())
 31. SetColor(1, w)
 32. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoDown", "" , 0 ,Array())
 33. Next i
 34. For i = 1 To 10
 35. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, Array())
 36. Next i
 37. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, Array())
 38. Next j
 39. End Sub

Kolorowanie składni html

Ostatni przykład, który zamieściłem już wcześniej na stronie Programowanie → Skrypty PHP → Prosta przeglądarka plików graficznych:

 1. <html>
 2. <head>
 3. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
 4. charset=windows-1250">
 5. <title>Przeglądanie zdjęć w katalogu</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <?
 9. function CreateImArr($directory, $extension){ // Funkcja tworząca tablicę zawierającą ścieżki do plików o rozszerzeniu extension
 10. $kartoteka = opendir($directory);
 11. while($nazwa_pliku = readdir($kartoteka)){
 12. $arr = pathinfo($nazwa_pliku);
 13. if(strtolower($arr["extension"])==$extension){
 14. $pathAndFileName[] = $directory . $nazwa_pliku;
 15. }
 16. }
 17. closedir($kartoteka);
 18. return $pathAndFileName;
 19. }
 20. $tab = CreateImArr("./Kwiaty/","jpg"); // Kwiaty - nazwa katalogu, który będzie przeszukiwany
 21. if(count($tab)):
 22. $left = intval($_POST["Poprzedni"]);
 23. $right = intval($_POST["Następny"]);
 24. $index = $left + $right - 1;
 25. if($index < 0){
 26. $index = 0;
 27. }elseif($index >= count($tab)){
 28. $index = count($tab) - 1;
 29. }
 30. echo("<p style="text-align:center"><img src="" . $tab[$index] . ""></p>");
 31. echo("<FORM action = "browser.php" method = POST>"); // browser.php - nazwa własna pliku tego skryptu
 32. echo("<p stule="text-align:center">");
 33. if($index > 0){
 34. echo("<input type="Submit" value="" . ($index) . "" name="Poprzedni"> - ");
 35. }
 36. echo($index +1);
 37. if($index < count($tab) - 1){
 38. echo(" - <input type="Submit" value="" . ($index + 2) . "" name="Następny">");
 39. }
 40. echo("</p></FORM>");
 41. }
 42. ?>
 43. </body>
 44. </html>

Komentarze