Perspektywa jednozbieżna - metoda kreślenia z definicji

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5634 razy

Drodzy Czytelnicy, na tej stronie postaram się pokazać, jak można kreślić perspektywę centralną z wykorzystaniem podstawowej definicji perspektywy. W tym celu na rysunku 1 pokazany został przykładowy obiekt, przedstawiony w dwóch klasycznych rzutach prostopadłych, gdzie na dolnym rzucie zaznaczono punkt obserwacji O, płaszczyznę obserwacji oraz rzut punktu obserwacji na płaszczyznę obserwacji Oτ.

Ilustracja obiektu w dwóch rzutach prostokątnych wraz z zaznaczoną <b>płaszczyzną obserwacji</b> i punktem obserwacji <b>O</b>.
Rys. 1
Ilustracja obiektu w dwóch rzutach prostokątnych wraz z zaznaczoną płaszczyzną obserwacji i punktem obserwacji O.

W celu wyznaczenia punktów obiektu pokazanego w perspektywie centralnej należy z punktu obserwacji O na rzucie dolnym wypuścić pęk linii łączący punktu O z punktami obiektu na rzucie dolnym. Z kolei na rzucie górnym te same linie będą łączyły punkt Oτ z poszczególnymi punktami obiektu na tymże rzucie.

Uzupełnienie <b>rysunku 1</b> o linie łączące punkt obserwacji <b>O</b> z punktami obiektu na obu rzutach.
Rys. 2
Uzupełnienie rysunku 1 o linie łączące punkt obserwacji O z punktami obiektu na obu rzutach.

Ponieważ tą metodą nie jest możliwe bezpośrednie wyznaczenie współrzędnych punktów leżących na linii łączącej punkt obserwacji O z jego rzutem na powierzchnię obserwacji Oτ na rysunku 2 wprowadzone zostały dodatkowe pomocnicze punkty.

Teraz można przejść do znajdowania punktów obiektu w perspektywie, poprzez klasyczne zrzutowanie punktów przecięcia się płaszczyzny obserwacji z liniami łączącymi punkt obserwacji O z punktami obiektu na dolnym rzucie. Przecięcia się tych rzutów z odpowiednią linią na górnym rzucie umożliwi znalezienie punktów obiektu w perspektywie.

Rzutowanie i uzyskanie punktów w perspektywie.
Rys. 3
Rzutowanie i uzyskanie punktów w perspektywie.

Kolorem purpurowym zaznaczyłem linie, które w sposób pośredni wyznaczają punkty rzutowania znajdujące się na linii przechodzącej przez punkty O - Oτ.

Pozostało już tylko nic innego jak połączyć wszystkie punkty i uzyskać tym samym obraz obiektu w perspektywie.

Łączenie punktów i uzyskanie obrazu obiektu w perspektywie centralnej
Rys. 4
Łączenie punktów i uzyskanie obrazu obiektu w perspektywie centralnej

Na koniec poniżej zamieszczam wyizolowany rysunek samego obiektu pokazanego w perspektywie centralnej z lekkim powiększeniem.

Ilustracja obiektu w perspektywie centralnej
Rys. 5
Ilustracja obiektu w perspektywie centralnej.