Rysunek techniczny

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 42104 razy

Rysunek techniczny jest ściśle powiązany z tematyką geometrii wykreślnej, rzutów Monge'a a także czasami aksonometrii. Dzieje się tak dlatego, że rysunek techniczny wykorzystuje wcześniej wspomniane tematy do jednoznacznego przedstawienia obiektów trójwymiarowych, które z kolei są podstawą do ich prawidłowego wykonania w procesie produkcyjnym.

Rysunek techniczny wprowadza w życie również i nowe pojęcia, takie jak: uproszczenia rysunkowe, wymiarowanie, tolerancje wymiarowe, kształtowe oraz chropowatości. Dokumentacja techniczna opisuje również materiał, z jakiego dana część jest wykonana (np. stal konstrukcyjna, mosiądz, brąz, szkło lub tworzywo sztuczne), zawiera również informacje na temat związany tylko i wyłącznie z samą dokumentacją takie jak: nazwisko i imię osoby wykonującej, sprawdzającej i zatwierdzającej rysunek jako poprawny oraz daty sprawdzenia; skala, w jakiej rysunek został wykonany; numer rysunku; wykaz części wraz z ich własnymi opisami jeżeli jest to rysunek złożeniowy.

W rysunku technicznym stosuje się metodę rzutowania obiektu na płaszczyznę płaską w sposób prostopadły i stosuje się zasadę najmniejszej liczby rzutów jaka jest niezbędna do jednoznacznego przedstawienia właściwości wymiarowych obiektów. Dzięki oznaczeniom wymiarowym, stosowaniu przekrojów lub/i półprzekrojów jest możliwe sporządzenie dokumentacji prostych obiektów w jednym rzucie prostopadłym (jak na rysunku 1).

Ilustracja prostego obiektu, dla którego wystarczy jeden rzut w półprzekroju.
Rys. 1
Ilustracja prostego obiektu, dla którego wystarczy jeden rzut w półprzekroju.

Bardziej złożone obiekty mogą wymagać od dwóch do trzech rzutów prostopadłych. W bardziej złożonych przypadkach stosuje się kłady miejscowe bądź widoki przekrojów przeprowadzonej np. po linii łamanej.

Przykład rysunku technicznego wymagającego użycia dwóch rzutów prostokątnych.
Rys. 2
Przykład rysunku technicznego wymagającego użycia dwóch rzutów prostokątnych.
Przykład rysunku technicznego wymagającego użycia trzech rzutów prostokątnych.
Rys. 3
Przykład rysunku technicznego wymagającego użycia trzech rzutów prostokątnych.

Rysunki 1, 2 i 3 należą do grupy rysunków nazywanych wykonawczymi, ponieważ w jednoznaczny sposób opisują właściwości geometryczne obiektu rysowanego, co z kolei umożliwia wykonanie takiego obiektu na tokarce bądź frezarce. Istnieje jeszcze inny typ rysunku technicznego zwanego złożeniowym. Tego typu rysunki opisują konstrukcję, na którą składają się różne elementy złożone w jedną całość. Na rysunku 4 pokazany został przykład takiego właśnie rysunku.

Przykład rysunku złożeniowego tylnej piasty roweru górskiego z wolnobiegiem.
Rys. 4
Przykład rysunku złożeniowego tylnej piasty roweru górskiego z wolnobiegiem.