Formaty arkuszy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 24504 razy

W rysunku technicznym stosuje się pewne z góry ustalone formaty arkuszy rysunkowych. Podstawowym z takich formatów jest format oznaczony symbolem A4. Pochodne tego formatu zostały pokazane na rysunku 1 poniżej.

Podstawowe formaty arkuszy
Rys. 1
Podstawowe formaty arkuszy:
  • A0 - arkusz największy o wymiarach: 841×1189;
  • A1 - arkusz o wymiarach: 594×841;
  • A2 - arkusz o wymiarach: 420×594;
  • A3 - arkusz o wymiarach: 297×420;
  • A4 - arkusz o wymiarach: 210×297;
  • A5 - arkusz o wymiarach: 148×210

Powyższe formaty można podzielić na trzy podstawowe grupy:

Dla formatów A3, A4 oraz A5 ramka rysunku powinna mieć szerokość 5 mm, dla większych formatów 7-10 mm.

Istnieją również formaty składane, które stanowią krotność podstawowego arkusza A4, przykład takiego arkusza, jego oznaczenie i zasada jego składania pokazana została na rysunku 2.

Przykład arkusza składanego <b>A4×3</b> oraz sposób jego składania
Rys. 2
Przykład arkusza składanego A4×3 oraz sposób jego składania.