Grubości i style linii

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 56086 razy

Grubości linii

Grubości linii rysunkowych określa norma PN-82/N-01616, podstawowe zalecane zestawy grubości linii to:

Możliwe jest również użycie innych grubości linii, spełniające jeden z dwóch zestawów stosunku względem grubości linii cienkiej:

Linie ciągłe

Cienkie

Grube

Bardzo grube

Linie falista i zygzakowa cienka

Tego typu linie stosuje się do oznaczenia urwania lub skracania przedmiotu.

Przykład zastosowania cienkich linii: <b>a)</b> falistych; <b>b)</b> zygzakowych.
Rys. 1
Przykład zastosowania cienkich linii: a) falistych; b) zygzakowych.

Linie cienkie przerywane

Tego typu linie stosuje się w celu zaznaczenia na rysunku krawędzi niewidocznych przedmiotu.

Dopuszczalne wymiary linii przerywanej.
Rys. 2
Dopuszczalne wymiary linii przerywanej.

Linie punktowe

Cienkie

Osie symetrii, średnice podziałowe kół zębatych i łańcuchowych.

Grube

Wyodrębnione powierzchnie podlegające obróbce lub powlekaniu.

Dopuszczalne wymiary linii punktowej.
Rys. 3
Dopuszczalne wymiary linii punktowej.

Linia dwupunktowa cienka

Skrajne położenia dwóch części i miejsca załamań.

Dopuszczalne wymiary linii dwupunktowej cienkiej.
Rys. 4
Dopuszczalne wymiary linii dwupunktowej cienkiej.

Zasady kreślenia wszystkich linii nieciągłych.

Wszystkie linie nie ciągłe muszą: