Przekroje

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 24496 razy

Przekroje proste

Przykład oznaczenia przekroju prostego wraz z zaznaczonym na czerwono dopuszczalnymi wymiarami linii kończącej  przekrój i położenia strzałki określającej kierunek patrzenia.
Rys. 1
Przykład oznaczenia przekroju prostego wraz z zaznaczonym na czerwono dopuszczalnymi wymiarami linii kończącej przekrój i położenia strzałki określającej kierunek patrzenia.

Przekroje łamane

Przykłady przekrojów złożonych, gdzie kąt załamania przekroju jest równy <b>90°</b>: <b>a)</b> przekrój przechodzący prostą przez otwory; <b>b)</b> przekrój przechodzący pod kątem prostym przez jeden z otworów.
Rys. 2
Przykłady przekrojów złożonych, gdzie kąt załamania przekroju jest równy 90°: a) przekrój przechodzący prostą przez otwory; b) przekrój przechodzący pod kątem prostym przez jeden z otworów.
Szczególny przypadek przekroju łamanego, gdzie można stosować załamanie przekroju pod kątem innym niż <b>90°</b>.
Rys. 3
Szczególny przypadek przekroju łamanego, gdzie można stosować załamanie przekroju pod kątem innym niż 90°.

Przekroje rozwijane

Przykład przekroju rozwiniętego.
Rys. 4
Przykład przekroju rozwiniętego.

Przekrój osiowy

Przykład przekroju osiowego (tego typu przekroi się nie oznacza).
Rys. 5
Przykład przekroju osiowego (tego typu przekroi się nie oznacza).

Półprzekrój półwidok

Przykład półprzekroju półwidoku (tego typu przekroi się nie oznacza).
Rys. 6
Przykład półprzekroju półwidoku (tego typu przekroi się nie oznacza).

Półprzekrój

Przykład półprzekroju (tego typu przekroi się nie oznacza).
Rys. 7
Przykład półprzekroju (tego typu przekroi się nie oznacza).

Przekrój cząstkowy

Przykład przekroju cząstkowego.
Rys. 8
Przykład przekroju cząstkowego.

Przykład rysunku z wieloma przekrojami

Przykład rysunku złożeniowego z kilkorgiem typów przekroi.
Rys. 9
Przykład rysunku złożeniowego z kilkorgiem typów przekroi.