Połączenie wpustowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 39654 razy

Połączenia wpustowe w przeciwieństwie do klinowych nie utrzymują elementu mocowanego w stałej pozycji na wale, a jedynie zapewniają przenoszenie momentu obrotowego. Istnieją dwa typy połączeń wpustowych: przesuwne i stałe. Różnią się one pasowaniem, jakie się stosuje. W przypadku przesuwnych połączeń stosuje się tolerancje: wpust: h6; piasta D10; wałek H9, natomiast dla połączenia stałego: wpust h6; piasta i wałek P9.

Przykład rysunku połączenia wpustowego
Rys. 1
Przykład rysunku połączenia wpustowego: 1) piasta; 2) wpust; 3) wałek. Wszystkie parametry naniesione na rysunku w widokach A-A i B-B są znormalizowane względem wymiaru D będącego średnicą nominalną wałka i otworu.

Istnieją różne typy wpustów, które postaram się tutaj opisać pokrótce. Główna pierwsza grupa wpustów to wpusty pryzmatyczne (nr. normy PN-M-85005:1970), a te z kolei dzielą się na różne odmiany. Pierwsza odmiana to wpust typu A. Jest to wpust pełny z zaokrąglonymi końcami

Rysunek wpustu typu <b>A</b>

Typ B wpustu jest pełny z końcami prostymi.

Rysunek wpustu typu <b>B</b>
Rys. 3
Rysunek wpustu typu B

Typ C wpustu ma jeden centralnie umieszczony otwór do mocowania, a jego końce są zaokrąglone.

Rysunek wpustu typu <b>C</b>
Rys. 4
Rysunek wpustu typu C

Typ D wpustu również ma jeden centralnie umieszczony otwór do mocowania, ale jego końce są proste.

Rysunek wpustu typu <b>D</b>

Typ E z dwoma otworami montażowymi i zaokrąglonymi końcami.

Rysunek wpustu typu <b>E</b>
Rys. 6
Rysunek wpustu typu E

Typ F z dwoma otworami montażowymi i prostymi końcami.

Rysunek wpustu typu <b>F</b>
Rys. 7
Rysunek wpustu typu F

Typ AB pełny z jednostronnie zaokrągloną końcówką.

Rysunek wpustu typu <b>AB</b>
Rys. 8
Rysunek wpustu typu AB

Typ AW z przelotowym otworem nagwintowanym w celu ułatwienia demontażu wpustu i zaokrąglonymi końcami.

Rysunek wpustu typu <b>AW</b>
Rys. 9
Rysunek wpustu typu AW

Typ EW z przelotowym otworem nagwintowanym w celu ułatwienia demontażu wpustu oraz z dwoma otworami montażowymi i zaokrąglonymi końcami.

Rysunek wpustu typu <b>EW</b>
Rys. 10
Rysunek wpustu typu EW

Typ FW z przelotowym otworem nagwintowanym w celu ułatwienia demontażu wpustu oraz z dwoma otworami montażowymi i prostymi końcami.

Rysunek wpustu typu <b>EW</b>
Rys. 11
Rysunek wpustu typu FW

Druga grupa wpustów to wpusty czółenkowe opisane normą nr. PN-M-85008:1988, wśród których wyróżnia się tylko dwie odmiany. Zanim jednak opiszę poszczególne ich typy warto zapoznać się z ogólną budową takiego połączenia wpustowego, które nieco się różni od wpustowego pryzmatycznego.

Ilustracja połączenia wpustowego czółenkowego
Rys. 12
Ilustracja połączenia wpustowego czółenkowego: 1 piasta; 2 wpust czółenkowy; 3 wał.

Pierwsza odmiana to wpust czółenkowy ścięty.

Wpust czółenkowy ścięty.
Rys. 13
Wpust czółenkowy ścięty

Druga odmiana to wpust czółenkowy normalny.

Wpust czółenkowy normalny.
Rys. 14
Wpust czółenkowy normalny.

W wpustach czółenkowych ściętych wysokość H1=0,5·H, gdzie H jest to wysokość wpustu czółenkowego normalnego.