Połączenia wielowypustowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 75146 razy

Podział połączeń wielowypustowych

Połączenia wielowypustowe ze względów na kosztowność wykonania narzędzi są stosowane w przemyśle masowym lub wieloseryjnym (np. części samochodowe) i z tego też względu połączenia te mają znormalizowaną liczbę wypustów: 6, 8 lub 10.

Pod względem zarysu bocznej krawędzi wypustu dzieli się je na:

Z kolei pod względem sposobu osiowania wyróżnić można trzy typy połączeń wielowypustowych:

Połączenia wielowypustowe równoległe

Na poniższej ilustracji pokazany został zarys przekroju wału z połączeniem wielowypustowym wraz z wymiarami, które są znormalizowane.

Zarys wielowypustu osiowanego na średnicy wewnętrznej (oznaczane literą <b>d</b>)
Rys. 1
Zarys wielowypustu osiowanego na średnicy wewnętrznej (oznaczane literą d)

Nieco mniej skomplikowany przekrój wału dla połączenia wielowypustowego osiowanego na zewnętrznej średnicy można zobaczyć na poniższej ilustracji.

Zarys wielowypustu osiowanego na średnicy zewnętrznej (oznaczane literą <b>D</b>)
Rys. 2
Zarys wielowypustu osiowanego na średnicy zewnętrznej (oznaczane literą D)

Sam otwór w obu przypadkach wygląda tak jak na poniższym rysunku.

Połączenie wielowypustowe - przekrój przez otwór wielowypustu.
Rys. 3
Połączenie wielowypustowe - przekrój przez otwór wielowypustu.

Wszystkie wymiary oznaczeń z rysunków od 1 do 3 są znormalizowane i opisują je poniższe tabelki.

Oczywiście w rysunku technicznym stosuje się uproszczenia rysunkowe tego typu połączeń, którego przykład oznaczenia został pokazany na poniższym rysunku.

Przykład połączenia wielowypustowego równoległego według normy <b>EN ISO 6413:1994</b>
Rys. 4
Przykład połączenia wielowypustowego równoległego według normy EN ISO 6413:1994
Wał z wielowypustem równoległym według normy <b>EN ISO 6413:1994</b>
Rys. 5
Wał z wielowypustem równoległym według normy EN ISO 6413:1994
Tulejka z wielowypustem równoległym według normy <b>EN ISO 6413:1994</b>
Rys. 6
Tulejka z wielowypustem równoległym według normy EN ISO 6413:1994

Połączenia wielowypustowe ewolwentowe walcowe

Istnieją dwie odmiany połączeń wielowypustowych, które związane są ściśle z rodzajem osiowania:

Rys. 7
Przekrój cząstkowy połączenia wielowypustowego o zarysie ewolwenty.

Oznaczenia:

  • t - odstęp międzywypustowy;
  • α - kąt międzywypustowy;
  • d - zewnętrzna średnica wypustów;
  • dp - średnica podziałowa;
  • dr - średnica rowka wpustowego.
Przykładowy rysunek z oznaczeniem połączenia wielowypustowego o zarysie ewolwenty.
Rys. 8
Przykładowy rysunek z oznaczeniem połączenia wielowypustowego o zarysie ewolwenty.