Połączenia zgrzewane

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 23799 razy

Połączenia zgrzewane tak jak połączenia spawane należą do grupy połączeń nierozłącznych, lecz w odróżnieniu od połączeń spawanych nie wykorzystują one dodatkowego materiału do połączenia dwóch elementów ponieważ są one łączone poprzez nadtopienie stopienie łączonych elementów. W zależności od rodzaju powierzchni spojenia wyróżnia się połączenia zgrzewane:

  1. doczołowo - gdy elementy są spajane krawędziami;
  2. liniowo - gdy elementy są zgrzewane liniowo za pomocą elektrod krążkowych;
  3. punktowo - gdy elementy są zgrzewane punktowo.
Połączenia zgrzewana doczołowe
Rys. 1
Przykład rysunku połączenia doczołowego
Przykłady rysunku połączenia zgrzewanego liniowego.
Rys. 2
Przykłady rysunku połączenia zgrzewanego liniowego: a) rysunek szczegółowy; b) rysunek uproszczony.
Przykłady rysunku połączenia zgrzewanego punktowego.
Rys. 3
Przykłady rysunku połączenia zgrzewanego punktowego: a) rysunek szczegółowy; b) rysunek uproszczony