Połączenia lutowane

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 14768 razy

Połączenia lutowane należą do grupy połączeń nierozłącznych i w odróżnieniu od spawanych połączeń spawanych w tym przypadku jako materiał łączący dwa elementy stosuje się metale tudzież stopy o innym składzie chemicznym, których temperatura topnienia jest znaczenie niższa niż łączonych elementów. Połączenie lutowane wykorzystuje zjawisko adhezji (czyli przylegania cząstek jednego metalu do drugiego) oraz częściowej dyfuzji (polegającej na przenikaniu atomów lutu pomiędzy atomy łączonych elementów).

Luty dzieli się na dwie grupy:

  1. luty miękkie - o temperaturze topnienia niższej niż 500°C;
  2. luty twarde - o temperaturze topnienia wyższej niż 500°C
Przykłady oznaczeń połączeń lutowanych
Rys. 1
Przykłady oznaczeń połączeń lutowanych: a) połączenie lutem twardym mosiężnym; b) połączenie lutem miękkim cynowym.