Połączenia nitowane

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 36689 razy

Połączenia nitowane należą do grupy połączeń nierozłącznych, gdzie elementem łączącym dane dwie płaszczyzny elementów są nity. Najbardziej znane i rozpowszechnione grupy nitów zostały pokazane na poniższej ilustracji.

Podstawowe typy nitów.
Rys. 1
Podstawowe typy nitów:
  • a) nity z łbem kulistym PN-88/M-82952;
  • b) nity z łbem płaskim PN-88/M-82954;
  • c) nity z łbem soczewkowym zwykłym PN-88/M-82957;
  • d) nity z łbem soczewkowym niskim PN-88/M-82956;
  • e) nity z łbem grzybkowym PN-88/M-82958;
  • f) nity z łbem trapezowym PN-88/M-82959;
  • g) nity rurkowe z łbem płaskim PN-80/M-82972;
  • h) nity rurkowe z łbem odwijanym PN-80/M-82973;
  • i) nit drążony z łbem płaskim PN-80/M-82974

Przykładową ilustrację połączenia nitowanego można zobaczyć na poniższym rysunku. Połączenia tego typu mogą być jedno lub wielorzędowe.

Rysunek szczegółowy połączenia nitowanego zakładkowego
Rys. 2
Rysunek szczegółowy połączenia nitowanego zakładkowego: a) jednorzędowego; b) dwurzędowego

Na rysunkach technicznych stosuje się najczęściej uproszczone rysunki nitów w sposób pokazany na poniższej ilustracji:

Połączenia nitowane w uproszczeniu
Rys. 3
Połączenia nitowane w uproszczeniu: a) widok w przekroju; b widok z boku; c) widok z góry.

W przypadku zastosowania większej ilości różnych nitów należy użyć na rzucie z góry następujących oznaczeń z odpowiednimi odnośnikami i opisem przy jednym z nich.

Przykłady oznaczanie nitów różnego typu w jednym widoku.
Rys. 4
Przykłady oznaczanie nitów różnego typu w jednym widoku.

Istnieją również połączenia nitowane nakładkowe, których przykłady pokazane zostały na poniższym rysunku.

Połączenia nakładkowe
Rys. 5
Połączenia nakładkowe: a) jednostronne; b) dwustronne niesymetryczne.

Dostępne są następujące długości kołków: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 55; 60. Wymiary i zakres długości dla poszczególnych nitów zostały zebrane w poniższych tabelkach.

Podczas tworzenia połączenia nitowanego należy dobrać taką długość nitu, aby jego naddatek wystawał ponad powierzchnię łączonych elementów z minimum pokazanym na poniższym rysunku.

Przybliżona wartość minimalna naddatku koniecznego do poprawnego znitowania.
Rys. 6
Przybliżona wartość minimalna naddatku koniecznego do poprawnego znitowania: a) dla nitów z łbem sferycznym; b) dla nitów z łbem płaskim; c) dla nitów rurkowych z łbem płaskim.