Tabelka rysunków wykonawczych i złożeniowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 92805 razy

Tabelka

Zarówno w rysunkach wykonawczych danego elementu jak i w rysunkach złożeniowych stosuje się tabelki, które muszą zawierać zbiór następujących informacji dotyczących obiektu pokazanego na nim oraz ludzi, którzy są związani z tym rysunkiem. Oto lista wiadomości, które muszą być podane w tabelce:

Na poniższym rysunku zamieszczona została przykładowa tabliczka uproszczona wraz z niezbędnymi wymiarami.

Rysunek uproszczony tabliczki wymiarowej rysunku technicznego na <b>czerwono</b> naniesiono wymiary; na <b>zielono</b> naniesiono przykładowe wpisy lub objaśnienia.
Rys. 1
Rysunek uproszczony tabliczki wymiarowej rysunku technicznego na czerwono naniesiono wymiary; na zielono naniesiono przykładowe wpisy lub objaśnienia.

Numeracja dokumentacji technicznej

Na numerację dokumentacji technicznej składają się trzy zestawy cyfr, które mówią o typie rysunku. Tak więc dla rysunku złożeniowego całego wyrobu przykładowa numeracja będzie wyglądała np. tak: 06.00.00. Taka numeracja jest stosowana w przypadku, gdy wyrób składa się z podzespołów, gdyby jednak obiekt był mniej złożony i nie miałby on podzespołów to wtedy numeracja się upraszcza do dwóch zestawów cyfr np. 07.00. Dwa zera na końcu oznaczają, że liczba elementów nieznormalizowanych składających się na konstrukcję jest większa od 9-ciu a mniejsza od 100. Numeracja rysunków podzespołów danego obiektu ma dla przykładu taką postać: 06.01.00, 06.02.00 itd. Z kolei rysunki wykonawcze są numerowana dla przykładu tak: 06.01.01, 06.01.02 itd. oznacza to, że pierwszy z tych numerów jest elementem rysunku całego wyrobu o numerze 6 wykorzystywanym w konstrukcji podzespołu 01 mającym numer własny 01.

W numeracji często stosuje się też przedrostek, który składa się ze skrótowej dwuliterowej nazwy obiektu oraz cyfry. Poniżej zamieszczony został przykład rysunku wykonawczego elementu złożenia z takim właśnie systemem numeracji.

Przykładowy rysunek wykonawczy
Rys. 2
Przykładowy rysunek wykonawczy