Typy proste arytmetyczne

Stronę tą wyświetlono już: 3597 razy

Podstawowe typy arytmetyczne

W programowaniu wykorzystuje się zmienne różnego typu, do podstawowych z nich należą zmienne arytmetyczne, do których należą następujące główne typy zmiennych:

 • bool - zmienna typu logicznego przyjmująca wartości 0 czyli false oraz 1 czyli true;
 • char - zmienne całkowite 8-bitowe z znakiem, których zakres zawiera się w przedziale liczb od -128 do 127 co daje łącznie 256 różnych liczb możliwych do zapisania. Wykorzystuje się je do przechowywania pojedynczego znaku ASCII (związanego z klawiaturą);
 • int - zmienne całkowite 32-bitowe z znakiem, których zakres zawiera się w przedziale liczb od -2147483648 do 2147483647;
 • float - zmienne zmiennopozycyjne umożliwiające wykonywanie obliczeń z dokładnością do 7-miu miejsc po przecinku, zwierają się one w przedziale od 1,18e-38 (zapis e-38 oznacza to samo co matematycznie ·1038);
 • double - zmienne zmiennopozycyjne umożliwiające obliczenia z dokładnością do 15-tu miejsc po przecinku zawierające się w zakresie od 2.23e-308 do 1,79e308 (w przybliżeniu).

Programista powinien tak dobierać typy danych, aby te umożliwiały wykonanie odpowiednich obliczeń z poprawną dokładnością. Zmienne są tworzone w następujący sposób:

Listing 1
 1. char nazwaZmiennejTypuChar = 0;
 2. int nazwaZmiennejTypuInt = 0;
 3. float nazwaZmiennejTypuFloat = 0.f; // .f oznacza, że jest przypisywana wartość jest typu float
 4. double nazwaZmiennejTypuDouble = 0.; // . oznacza domyślnie, że przypisywana wartość jest typu double

Nazwa zmiennej może zawierać małe i duże litery, znak dolnej spacji _ liczby (ale nie może składać się z samych liczb ani zaczynać się od liczby). Nazwą zmiennej nie może być również żadne słowo kluczowe języka C++.

Modyfikatory typów

Modyfikatory typów umożliwiają zmianę zakresu zmiennych podstawowego typu. Poniżej wymienione zostały podstawowe modyfikatory typów:

 • long - liczba długa, praktycznie stosuje się z typami int i double;
 • signed - liczba z znakiem, stosuje się z typami int, char oraz (opcjonalnie) z modyfikatorami long i short;
 • short - liczba krótka, stosuje się z typem int;
 • unsigned - liczba bez znaku, stosuje się z typami int i char a także modyfikatorami long i short.

Poniżej wymieniam zakresy zmiennych z modyfikatorem typu:

 • unsigned char zmienna 8-bitowa całkowita bez znaku a więc zakres jej zawiera się od 0 do 255
 • short ing zmienna 16-bitowa całkowita ze znakiem, może zawierać wartości z zakresu od -32768 do 32767;
 • unsigned int zmienna 32-bitowa całkowita bez znaku, może zawierać wartości z zakresu od 0 do 294967295;
 • unsigned long taka sama co unsigned int;
 • long kiedyś oznaczało 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku, od ery 32-bitowych komputerów stało się standardem, że int ma taki sam rozmiar co long;
 • long double - zmienna 80-bitowa zmiennoprzecinkowa o zakresie od 3,37e-4932 do 1.18e-4932.

Własne nazwy prostych typów zmiennych

W C++ można tworzyć własne nazwy zmiennych, dla wcześniej wymienionych typów. Do tego celu służy słowo kluczowe typedef, którego przykład użycia jest następujący:

Listing 2
 1. typedef unsigned int UINT;
 2. UINT zmiennaTypuUnsignedInt = 0u; // u w literale 0u oznacza liczbę całkowitą bez znaku

Dzięki zastosowaniu tego słowa kluczowego programista nie musi już męczyć się i pisać długiej nazwy unsigned int a jedynie krótkie uint. Istnieją biblioteki, które specjalnie wprowadzają swoje własne nazewnictwo zmiennych podstawowych po to, by programista mógł odróżnić do jakich typów zadań dana zmienna podstawowa jest przeznaczona.

Propozycje książek

Komentarze

Admin

Data: 27-07-2018 11:46:16

@Marhef Rzeczywiście już poprawiłem. Dobrze wiedzieć, że ludzie czytają ze zrozumieniem.

Marhef

Data: 25-07-2018 10:41:45

Znalazłem błąd w opisie typu char: od -128 do 127 jest 256 znaków, nie 255 (zapomniał Pan o zerze)