Typy proste arytmetyczne

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4664 razy

Podstawowe typy arytmetyczne

W programowaniu wykorzystuje się zmienne różnego typu, do podstawowych z nich należą zmienne arytmetyczne, do których należą następujące główne typy zmiennych:

Programista powinien tak dobierać typy danych, aby te umożliwiały wykonanie odpowiednich obliczeń z poprawną dokładnością. Zmienne są tworzone w następujący sposób:

char nazwaZmiennejTypuChar = 0; int nazwaZmiennejTypuInt = 0; float nazwaZmiennejTypuFloat = 0.f; // .f oznacza, że jest przypisywana wartość jest typu float double nazwaZmiennejTypuDouble = 0.; // . oznacza domyślnie, że przypisywana wartość jest typu double

Nazwa zmiennej może zawierać małe i duże litery, znak dolnej spacji _ liczby (ale nie może składać się z samych liczb ani zaczynać się od liczby). Nazwą zmiennej nie może być również żadne słowo kluczowe języka C++.

Modyfikatory typów

Modyfikatory typów umożliwiają zmianę zakresu zmiennych podstawowego typu. Poniżej wymienione zostały podstawowe modyfikatory typów:

Poniżej wymieniam zakresy zmiennych z modyfikatorem typu:

Własne nazwy prostych typów zmiennych

W C++ można tworzyć własne nazwy zmiennych, dla wcześniej wymienionych typów. Do tego celu służy słowo kluczowe typedef, którego przykład użycia jest następujący:

typedef unsigned int UINT; UINT zmiennaTypuUnsignedInt = 0u; // u w literale 0u oznacza liczbę całkowitą bez znaku

Dzięki zastosowaniu tego słowa kluczowego programista nie musi już męczyć się i pisać długiej nazwy unsigned int a jedynie krótkie uint. Istnieją biblioteki, które specjalnie wprowadzają swoje własne nazewnictwo zmiennych podstawowych po to, by programista mógł odróżnić do jakich typów zadań dana zmienna podstawowa jest przeznaczona.

Propozycje książek