Pętla while i do while

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7749 razy

Pętla while wykonuje instrukcję dopóki jest spełniony określony warunek, natomiast do while pozwala na jednokrotne wykonanie instrukcji w niej zawartej a następnie ją powtarza do momentu gdy warunek nie zostanie spełniony, przykładowy kod poniżej zamieszczam dla programu obliczającego silnię:

#include <iostream> using namespace std; int main(){ int s = 0; // zmienna przechowująca informacje o wartości silni obliczanej cout<<"Podaj wartość obliczanej silni:"; do{ // wykonuj cin>>s; // wczytywanie wartości silni if(s<0 || s > 12) cout<<"Wartość nie może być mniejsza niż 0 ani większa niż 12"; }while(s<0 || s > 12); // dopóki nie będzie s mniejsze od zera lub większe od 12 int silnia = 1; int licznik = 1; if(s == 0){ cout<<"0!=1"; // 0! to jest 1 }else{ while(licznik <= s){ // dopóki licznik nie jest mniejszy od wartości obliczanej silni silnia *= licznik; // mnożenie silnia razy licznik licznik ++; // zwiększanie licznika o 1 } cout<<s<<"!="<<silnia; // wypisywanie wartości silni } cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program..."; cin.get(); return 0; }

Wewnątrz pętli do while i while można użyć słowa kluczowego continue do opuszczenia danego bloku instrukcji i przejścia do wykonania następnego. Oto przykładowy kod:

do{ cout<<"Podaj jakas wartosc: "; cin>>k; if(k == 4) continue; cout<<"=========\n"; // ta linijka nie wykona się, gdy podana zostanie liczna 4 }while(k < 10);
Propozycje książek