Pętla while i do while

Stronę tą wyświetlono już: 6324 razy

Pętla while wykonuje instrukcję dopóki jest spełniony określony warunek, natomiast do while pozwala na jednokrotne wykonanie instrukcji w niej zawartej a następnie ją powtarza do momentu gdy warunek nie zostanie spełniony, przykładowy kod poniżej zamieszczam dla programu obliczającego silnię:

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. int main(){
 4. int s = 0; // zmienna przechowująca informacje o wartości silni obliczanej
 5. cout<<"Podaj wartość obliczanej silni:";
 6. do{ // wykonuj
 7. cin>>s; // wczytywanie wartości silni
 8. if(s<0 || s > 12)
 9. cout<<"Wartość nie może być mniejsza niż 0 ani większa niż 12";
 10. }while(s<0 || s > 12); // dopóki nie będzie s mniejsze od zera lub większe od 12
 11. int silnia = 1;
 12. int licznik = 1;
 13. if(s == 0){
 14. cout<<"0!=1"; // 0! to jest 1
 15. }else{
 16. while(licznik <= s){ // dopóki licznik nie jest mniejszy od wartości obliczanej silni
 17. silnia *= licznik; // mnożenie silnia razy licznik
 18. licznik ++; // zwiększanie licznika o 1
 19. }
 20. cout<<s<<"!="<<silnia; // wypisywanie wartości silni
 21. }
 22. cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program...";
 23. cin.get();
 24. return 0;
 25. }

Wewnątrz pętli do while i while można użyć słowa kluczowego continue do opuszczenia danego bloku instrukcji i przejścia do wykonania następnego. Oto przykładowy kod:

Listing 2
 1. do{
 2. cout<<"Podaj jakas wartosc: ";
 3. cin>>k;
 4. if(k == 4)
 5. continue;
 6. cout<<"=========\n"; // ta linijka nie wykona się, gdy podana zostanie liczna 4
 7. }while(k < 10);
Propozycje książek

Komentarze