Pętla for

Stronę tą wyświetlono już: 5347 razy

Pętla for jest pętlą typu wyliczeniowego, gdzie stosuje się licznik najczęściej w postaci liczby całkowitej int zmieniany o pewien stały krok dopóki nie zostanie spełniony z góry określony warunek zakończenia pętli. Przykładowy kod z użyciem pętli for podany został poniżej.

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. int main(){
 4. int s = 0;
 5. cout<<"Podaj wartość obliczanej silni:";
 6. cin>>s; // Wyczytywanie wartości, której silnia ma być obliczona
 7. int silnia = 1; // zmienna do przechowywania obliczonej silni
 8. for(int i = 1 /*od i = 1*/; i <= s /*do i<=s*/; i++/*z krokiem o 1*/){
 9. silnia *= i; // mnożenie aktualnej wartości silni prze i
 10. }
 11. cout<<s<<"!="<<silnia; // wyświetlanie wyniku
 12. cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program...";
 13. cin.get();
 14. return 0;
 15. }

Krok może być dowolny, choć w powyższym przykładzie krok wynosił 1, to nic nie stoi na przeszkodzie aby zmienić go na dowolny inny np. poprzez użycie w kodzie następującego zapisu:

Listing 2
 1. for(int i = 1 /*od i = 1*/; i <= s /*do i<=s*/; i--/*z krokiem o -1*/){
 2. //instrukcje wewnętrzne
 3. }

Dla kroku równym 10:

Listing 3
 1. for(int i = 1 /*od i = 1*/; i <= s /*do i<=s*/; i+=10/*z krokiem o 10*/){
 2. //instrukcje wewnętrzne
 3. }

Istnieje też możliwość przerwania wykonywania danej pętli za pomocą słowa kluczowego break w następujący przykładowy sposób:

Listing 4
 1. for (int i = 1; i < 10; i++)
 2. {
 3. cout<<i<<endl;
 4. if (i == 4) // gdy i jest równe zero
 5. break; // zakończ pętlę for
 6. }
 7. }

Można również pominąć w iteracji wykonanie jednej instrukcji poprzez wykorzystanie słowa kluczowego continue w następujący sposób:

Listing 5
 1. for(int i = 1; i < 10; i++)
 2. {
 3. cout<<i<<endl;
 4. if (i == 4) // gdy i jest równe zero
 5. continue; // zakończ pętlę for
 6. cout<<"=========="<<endl;
 7. }

Możliwe jest również pominięcie nawiasów klamrowych gdy instrukcja mieści się w jednej linijce kodu:

Listing 6
 1. for(int i = 0; i < 10; i++)
 2. cout<<i+1<<endl;

Można również wykorzystać pętlę for w następujący sposób:

Listing 7
 1. int i = 0;
 2. for(;i < 10;){
 3. cout<<i + 1<<endl;
 4. i++;
 5. }

chociaż nie jest to zalecane, bo do tego celu służy pętla while.

Można też całkowicie pominąć elementy nagłówka pętli for w sposób następujący:

Listing 8
 1. int i = 0;
 2. for(; ; )
 3. {
 4. if(i < 10){
 5. cout<<i + 1<<endl;
 6. i++;
 7. }else
 8. break;
 9. }
Propozycje książek

Komentarze