Instrukcja warunkowa if, else if oraz else

Stronę tą wyświetlono już: 40966 razy

Instrukcje warunkowe if; else if oraz else umożliwiają sterowania kodem w zależności od pewnych warunków, które muszą być spełnione. Oto przykładowa konstrukcja takiej instrukcji warunkowej:

Listing 1
 1. if(warunek1){
 2. // instrukcje wykonywane gdy warunek 1-szy jest spełniony
 3. }else if(warunek2){
 4. // instrukcje wykonywane gdy warunek 1-szy nie jest spełniony natomiast drugi jest
 5. }else if(warunek3){
 6. // instrukcje wykonywane gdy warunki 1-szy i 2-gi nie są spełniona a 3-ci jest
 7. }else{
 8. // instrukcje, gdy wszystkie warunki nie są spełnione
 9. }

Powyższy kod w okrojonej postaci może wyglądać następująco:

Listing 2
 1. if(warunek1){
 2. // instrukcje wykonywane gdy warunek 1-szy jest spełniony
 3. }else if(warunek2){
 4. // instrukcje wykonywane gdy warunek 1-szy nie jest spełniony natomiast drugi jest
 5. }

Lub w najkrótszej postaci:

Listing 3
 1. if(warunek1){
 2. // instrukcje wykonywane gdy warunek 1-szy jest spełniony
 3. }
Propozycje książek

Komentarze