Instrukcja switch, case, default

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11443 razy

Instrukcja switch, case, default to instrukcja wielokrotnego wyboru, której ogólny przykład podany został poniżej:

#include <iostream> using namespace std; int main(){ int zmienna = 0; cout<<"Podaj jakas liczbe:"; cin>>zmienna; switch(zmienna){ // zmienna - jej wartość jest porównywana z wartościami podanymi po słowie kluczowym case case 1: // case - słowo kluczowe, po którym podawana jest wartość do której porównywana jest wartość zmienna { cout<<"Wybrales 1"; } break; // kończy blok instrukcji case 2: case 3: { cout<<"Wybrales 1 lub 2"; } break; case 4: { cout<<"Wybrales 3"; } case 5: { cout<<" lub 5"; } break; default: // oznacza blok instrukcji wykonywany dla wszystkich pozostałych wartości zmienna { cout<<"nie wybrales liczb calkowitych z zakresu od 1 do 5"; } break; } cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program..."; cin.get(); return 0; }