Instrukcja switch, case, default

Stronę tą wyświetlono już: 7167 razy

Instrukcja switch, case, default to instrukcja wielokrotnego wyboru, której ogólny przykład podany został poniżej:

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. int main(){
 4. int zmienna = 0;
 5. cout<<"Podaj jakas liczbe:";
 6. cin>>zmienna;
 7. switch(zmienna){ // zmienna - jej wartość jest porównywana z wartościami podanymi po słowie kluczowym case
 8. case 1: // case - słowo kluczowe, po którym podawana jest wartość do której porównywana jest wartość zmienna
 9. {
 10. cout<<"Wybrales 1";
 11. }
 12. break; // kończy blok instrukcji
 13. case 2:
 14. case 3:
 15. {
 16. cout<<"Wybrales 1 lub 2";
 17. }
 18. break;
 19. case 4:
 20. {
 21. cout<<"Wybrales 3";
 22. }
 23. case 5:
 24. {
 25. cout<<" lub 5";
 26. }
 27. break;
 28. default: // oznacza blok instrukcji wykonywany dla wszystkich pozostałych wartości zmienna
 29. {
 30. cout<<"nie wybrales liczb calkowitych z zakresu od 1 do 5";
 31. }
 32. break;
 33. }
 34. cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program...";
 35. cin.get();
 36. return 0;
 37. }
Propozycje książek

Komentarze