Obszary dostępu do zmiennych

Stronę tą wyświetlono już: 1921 razy

Zmienne można podzielić pod względem dostępu do nich na globalne i lokalne. Globalne zmienne nie znajdują się ani w ciele żadnej funkcji, ani też metody klasy czy też w bloku instrukcji warunkowych i pętli, przez co tego typu zmienne są widoczne dla całego obszaru kodu programu, który znajduje się po deklaracji danej zmiennej. Zmienne lokalne mogą mieć taką samą nazwę co zmienne globalne i w takim przypadku mówi się, że zmienna lokalna przysłoniła zmienną globalną. Zmiennymi lokalnymi są również argumenty funkcji. Prosty przykład:

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. void Function1(){
 4. // cout<<x; // odkomentowanie tej linii spowoduje błąd podczas kompilacji, gdyż zmienna globalna x została zadeklarowana dopiero po deklaracji tej funkcji
 5. }
 6. int x = 100;
 7. void Function2(){
 8. cout<<x<<endl<<endl; // tutaj funkcja odwołuje się do zmiennej globalnej
 9. }
 10. void Function3(int x){
 11. cout<<x<<endl<<endl; // tutaj zmienna globalna została przysłonięta przez zmienną z listy funkcji
 12. }
 13. void Function4(){
 14. int x = 200; // ta deklaracja zmiennej lokalnej przysłania zmienną globalną
 15. cout<<x<<endl<<endl; // wyświetli 200 a nie 100, bo odwołuje się do zmiennej lokalnej a nie globalnej x
 16. }
 17. int main(){
 18. cout<<"Wysolanie funkcji, ktora odwoluje sie do zmiennej globalnej x: ";
 19. Function2();
 20. cout<<"Wysolanie funkcji, ktora odwoluje sie do zmiennej x, podanej jako argument funkcji: ";
 21. Function3(10);
 22. cout<<"Wysolanie funkcji, ktora odwoluje sie do zmiennej lokalnej x: ";
 23. Function4();
 24. cout<<"Wcisnij dowolny przycisk, aby zamknac program...";
 25. cin.get();
 26. return 0;
 27. }
Propozycje książek

Komentarze