Dev C++ - tworzenie projektu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 24229 razy

Nieco nudnawych podstaw związanej z samą obsługą programu Dev C++. Oczywiście najpierw trzeba pobrać ten program z internetu korzystając z pomocy Wujka Google. Instalacji nie będę omawiał, gdyż ta jest bardzo prosta, ale omówię nieco podstawę posługiwania się tym kompilatorem. Poniżej pokazane zostało okno programu przed otworzeniem czy też utworzeniem nowego projektu.

Okno programu Dev C++
Rys. 1
Okno programu Dev C++:
  1. zakładka wyświetlająca aktualnie otworzone projekty;
  2. zakładka wyświetlająca zdefiniowane w projekcie klasy, funkcje i zmienne;
  3. nie mam pojęcia co to jest, ale jeżeli ktoś z Was wie, chętnie się dowiem;
  4. pasek narzędziowy, który ma aktywne dwie pierwsze ikonki.

Tworzenie projektu możliwe jest poprzez wybranie z menu Nowy→Projekt lub klikając na pasku narzędziowym 4 pierwszą ikonkę i w menu, które się pojawi kliknąć projekt. Po tych jakże skomplikowanych czynnościach powinno ukazać się okienko jak na poniższym rysunku.

Rys. 2
Okno tworzenia nowego projektu

W oknie tym należy kliknąć ikonkę, pod którą napisano Console Application (aplikacja konsolowa), wpisać w polu Nazwa swoją nazwę projektu, upewnić się, że zaznaczona została opcja Projekt C++ a następnie kliknąć przycisk ok. Po kliknięciu owego przycisku oczom Twym powinno ukazać się standardowe okno, w którym można sobie wybrać lokalizację zapisu projektu, po wyborze i zatwierdzeniu pojawi się widok okna programu jak na poniższym rysunku.

Rys. 3
Okno z utworzonym projektem:
  • 1 zakładka klasy, w której rozwinąłem listę projektu HelloWorld;
  • 2 zakładka otwartego pliku *.cpp, który został automatycznie dołączony do projektu.

Zmienić wypadałoby co nieco w kodzie programu:

#include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char *argv[]) { std::cout<<"Hello world (witaj swiecie)"<<std::endl<<std::endl; std::cout<<"Wcisnij enter, aby zakonczyc dzialanie programu..."; std::cin.get(); return 0; }

Tradycja nakazuje zaczęcie nauki programowania od napisania programu wyświetlającego "Hello world. Aby skompilować i uruchomić program należy wcisnąć przycisk F9, lub kliknąć w menu Uruchom→Kompiluj i uruchom. Ta sama opcja jest dostępna z poziomu paska narzędziowego.

Po skompilowaniu program oczywiście się uruchomi i wyświetli następujący tekst:

Hello world (witaj swiecie)
Propozycje książek