Operatory

Stronę tą wyświetlono już: 5584 razy

=

operator podstawienia wartości:

Listing 1
 1. a = 100

+

operator wieloznaczny, może być użyty do dodania dwóch wielkości liczbowych:

Listing 2
 1. a = 1
 2. b = 2
 3. c = a + b

łączenia dwóch napisów:

Listing 3
 1. imie = "Jan"
 2. nazwisko = "Kowalski"
 3. imie_i_nazwisko = imie + " " + nazwisko

czy też (w końcu) łączenia dwóch list:

Listing 4
 1. list1 = [1, 30, 50]
 2. list2 = [4, 40, 60]
 3. list3 = list1 + list2

-

operator zmiany znaku zmiennej liczbowej:

Listing 5
 1. a = 5
 2. b = -a

lub operator odejmowania dwóch wielkości liczbowych:

Listing 6
 1. a = 5
 2. b = 6
 3. c = a - b

*

operator mnożenia dwóch wartości liczbowych:

Listing 7
 1. a = 1
 2. b = 3
 3. c = a * b

lub operator powielania tekstu:

Listing 8
 1. tekst = "=" * 100

Powyższy kod podstawi do tekst znak = powtórzony 100 razy.

/

operator zmiennoprzecinkowego dzielenia dwóch wartości liczbowych (w Pythonie 3+:

Listing 9
 1. a = 5
 2. b = 10
 3. c = a / b

Wynikiem powyższego kodu jest podstawienie do c dzielenia zmiennoprzecinkowego dwóch zmiennych liczbowych.

//

dzielenie całkowite dwóch wartości liczbowych (ten operator jest dostępny od wersji Pythona 3+:

Listing 10
 1. a = 5
 2. b = 10
 3. c = a // b

Wynikiem będzie podstawienie do zmiennej c wyniku dzielenia zaokrąglonego do liczby całkowitej w dół (a więc w tym przypadku będzie to liczba 0).

**

operator potęgowania:

Listing 11
 1. a = 5
 2. b = a ** 2

Wynikiem będzie podstawienie za b wartości a podniesionej do potęgi 2.

%

operator reszty z dzielenia:

Listing 12
 1. a = 17
 2. b = a % 2

<<

operator przesunięcia bitowego w lewo:

Listing 13
 1. a = 1
 2. b = a << 3

Wynikiem będzie podstawienie za b wyniku przesunięcia bitowego, czyli w tym przypadku 8.

>>

operator przesunięcia bitowego w prawo:

Listing 14
 1. a = 8
 2. b = a >> 3

Wynikiem będzie podstawienie za b wyniku przesunięcia bitowego, czyli w tym przypadku 1.

+=

operator zwiększania o wartość:

Listing 15
 1. a = 17
 2. a += 10

lub operator łączenia napisów:

Listing 16
 1. tekst = "Jan"
 2. tekst += " Kowalski"

lub operator łączenia dwóch list:

Listing 17
 1. list = [1, 2, 3, 4, 5]
 2. list += [6, 7, 8]

-=

operator zmniejszania o wartość z podstawieniem:

Listing 18
 1. a = 10
 2. a -= 10

*=

operator mnożenia przez wartość z podstawieniem:

Listing 19
 1. a = 10
 2. a *= 10

/=

operator dzielenia przez wartość z podstawieniem (wynik zmiennoprzecinkowy w wersji Pythona 3+):

Listing 20
 1. a = 10
 2. a /= 10

//=

operator dzielenia przez wartość z podstawieniem (wynik całkowity - ten operator jest dostępny od wersji Pythona 3+):

Listing 21
 1. a = 25
 2. a //= 10

%=

operator reszty z dzielenia z podstawieniem:

Listing 22
 1. a = 125
 2. a %= 10

<<=

operator przesunięcia bitowego w lewo z podstawieniem:

Listing 23
 1. a = 1
 2. a <<= 3

>>=

operator przesunięcia bitowego w prawo z podstawieniem:

Listing 24
 1. a = 8
 2. a >>= 3

<

operator porównania wartości, zwraca True gdy wartość po lewej stronie jest mniejsza od wartości po prawej, w przeciwnym przypadku False:

Listing 25
 1. a = 1
 2. b = 5
 3. c = a < b

<=

operator porównania wartości, zwraca True gdy wartość po lewej stronie jest mniejsza lub równa od wartości po prawej, w przeciwnym przypadku False:

Listing 26
 1. a = 1
 2. b = 5
 3. c = a <= b

>

operator porównania wartości, zwraca True gdy wartość po lewej stronie jest większa od wartości po prawej, w przeciwnym przypadku False:

Listing 27
 1. a = 1
 2. b = 5
 3. c = a > b

>=

operator porównania wartości, zwraca True gdy wartość po lewej stronie jest większa lub równa od wartości po prawej, w przeciwnym przypadku False:

Listing 28
 1. a = 1
 2. b = 5
 3. c = a >= b

==

operator porównania wartości, zwraca True gdy wartość po lewej stronie jest równa wartości po prawej, w przeciwnym przypadku False:

Listing 29
 1. a = 1
 2. b = 5
 3. c = a == b

!=

operator porównania wartości, zwraca True gdy wartość po lewej stronie nie jest równa wartości po prawej, w przeciwnym przypadku False:

Listing 30
 1. a = 1
 2. b = 5
 3. c = a != b

not

operator zaprzeczenia wartości, zwraca True gdy wartość po prawej stronie tego operatora jest równa 0 lub False, w przeciwnym przypadku zwraca False:

Listing 31
 1. a = 1
 2. b = not a

and

operator łączenia warunków, jeżeli warunki po jego lewej jak i po prawej stronie są spełnione to zwracaną wartością jest True, w przeciwnym przypadku zwracaną wartością jest False:

Listing 32
 1. a = 1
 2. b = a < 10 and a > -10

or

operator łączenia warunków, jeżeli warunki po jego lewej lub po prawej stronie są spełnione to zwracaną wartością jest True, w przeciwnym przypadku zwracaną wartością jest False:

Listing 33
 1. a = 1
 2. b = a > 10 or a < 5

in

operator zwracający True gdy dana wartość podana po jego lewej stronie zawiera się w podanej po jego prawej stronie iterowalnym elemencie, w przeciwnym przypadku zwracaną wartością jest False:

Listing 34
 1. a = [1,2,3,4,5]
 2. b = 5 in a

Powyższy kod podstawi za b wartość True bo 5 znajduje się w zmiennej a

"

operator wprowadzania zmiennych tekstowych:

Listing 35
 1. tekst = "Jakiś tam tekst"

'

operator wprowadzania zmiennych tekstowych:

Listing 36
 1. tekst = 'Jakiś tam tekst'

[]

operator tworzenia listy:

Listing 37
 1. lista = [1,2,3,4,5]

lub operator dostępu do elementów listy, krotki lub słownika:

Listing 38
 1. lista = [1, 2, 3, 4, 5]
 2. a = lista[2]

Indeksowanie zaczyna się od 0.

()

operator listy argumentów funkcji:

Listing 39
 1. import math
 2. value = math.sin(math.pi)

{}

operator tworzenia słownika:

Listing 40
 1. slownik = {"Ala":"kot","Jarek":"pies"}
 2. slownik["Ala"]
Propozycje książek

Komentarze

Karol

Data: 08-08-2019 20:51:53

Fenomenalna strona. Krótko i treściwie.