Wyświetlania i wczytywanie danych w konsoli

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 67466 razy

Czas napisać pierwszy bardzo prosty Pythonowy program a w zasadzie skrypt. Do wyświetlania danych w konsoli służy w Pythonie 3+ funkcja print, natomiast do wczytywania danych z konsoli służy funkcja input. Napiszmy więc pierwszy bardzo prosty skrypt Pythona, który poprosi najpierw o imię a następnie przywita się z użytkownikiem. Skrypt będzie miał następującą postać:

#!/usr/bin/env python3 # coding: utf-8 name = input("Podaj swoje imię: ") print("Witaj {name} w świecie Pythona!".format(name=name))

Pierwsza linijka programu to ścieżka do Pythona, druga informuje w komentarzu Pythona o stronie kodowej pliku, którą jest utf-8 i w takim też kodowaniu plik *.py powinien zostać zapisany. kolejna linijka kodu to wczytywanie danych od użytkownika, natomiast trzecia jest już bardziej ciekawa, ponieważ tutaj zastosowane zostało nowe formatowanie dostępne w wersjach Pythona 3+. Po wpisaniu tego w programie Geany i zapisaniu na dysku wystarczy wcisnąć klawisz F5, aby uruchomić program. Wynik działania tego kodu jest następujący:

Podaj swoje imię: Jan
Witaj Jan w świecie Pythona!

Fragment kodu związany z funkcją print mógłby wyglądać inaczej, np. tak:

print("Witaj {0} w świecie Pythona!".format(name))

albo tak:

print("Witaj " + name + " w świecie Pythona!")

albo tak:

print("Witaj", name, "w świecie Pythona!)

I pewnie jeszcze sporo innych sposobów by się znalazło na to, jak można formatować dane, ale pierwszy sposób jest najbardziej z tego co mi wiadomo zalecany.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że funkcja input zwraca wartość typu str (skrót od string), czyli jest to zmienna tekstowa, a co jeżeli ktoś chciałby uzyskać wartość liczbową? Oto prosty przykład:

#!/usr/bin/env python3 # coding: utf-8 name = input("Podaj swoje imię: ") age = int(input("Podaj swój wiek: ")) print("Witaj {name} w świecie Pythona! Masz {age} lat, ale w każdym wieku ludzie mogą się go uczyć!".format(name=name, age=age))

Wynik działania kodu:

Podaj swoje imię: Jan
Podaj swój wiek: 80
Witaj Jan w świecie Pythona! Masz 80 lat, ale w każdym wieku ludzie mogą się go uczyć!

Ciekawe jest, że można sobie sformatować, jaką liczbę miejsc liczba powinna rezerwować, oto przykład:

print("Witaj {name} w świecie Pythona! Masz {age:5} lat, ale w każdym wieku ludzie mogą się go uczyć!".format(name=name, age=age))

Wynikiem użycia powyższego kodu będzie:

Witaj Jan w świecie Pythona! Masz    80 lat, ale w każdym wieku ludzie mogą się go uczyć!

Jak widać liczba 80 składa się z dwóch znaków, natomiast program zarezerwował na nią aż 5 znaków wstawiając trzy spację przed liczbą 80.

Propozycje książek