Instrukcja warunkowa if, elif, else

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7755 razy

Składnia instrukcji warunkowej jest następująca:

#!/usr/bin/env python3 # coding: utf-8 a = 10 b = 20 if a == b: print("a = b") elif a > b: print("a > b") else: print("a < b")

Należy zwrócić szczególną uwagę na: dwukropek na końcu instrukcji warunkowej oraz wcięcia.

Propozycje książek