Instrukcja warunkowa if, elif, else

Stronę tą wyświetlono już: 6194 razy

Składnia instrukcji warunkowej jest następująca:

Listing 1
  1. #!/usr/bin/env python3
  2. # coding: utf-8
  3. a = 10
  4. b = 20
  5. if a == b:
  6. print("a = b")
  7. elif a > b:
  8. print("a > b")
  9. else:
  10. print("a < b")

Należy zwrócić szczególną uwagę na: dwukropek na końcu instrukcji warunkowej oraz wcięcia.

Propozycje książek

Komentarze