Pętla for

Stronę tą wyświetlono już: 5402 razy

Konstrukcja użycia pętli for w Pythonie mocno odbiega od C++. Aby możliwe było skorzystanie z tejże pętli konieczne jest posiadanie jakiegoś iterowalnego elementu, np. listy, krotki lub słownika. Nie ma jednak co się martwić, ponieważ można również iterować podobnie jak w C++ wykorzystując tak zwany generator o nazwie range. Oto w jaki sposób można iterować w Pythonie za pomocą tejże funkcji:

Listing 1
 1. for i in range(100):
 2. print(i)

Wynikiem działania powyższego kodu będzie wyświetlenie wartości liczbowych od 0 do 99. Można oczywiście ustawić sobie dowolny zakres w następujący sposób:

Listing 2
 1. for i in range(1,100):
 2. print(i)

Powyższy kod wyświetli liczby od 1 do 99. A teraz z ustawieniem kroku:

Listing 3
 1. for i in range(0,100,5):
 2. print(i)

Wyświetli liczby od 0 z krokiem równym 5, mieszczące się w zakresie liczb od 0 do 99. Oczywiście można iterować również wstecz:

Listing 4
 1. for i in range(0,-100,-1):
 2. print(i)

Iterowanie po tekście:

Listing 5
 1. text = "Jakiś tam tekst"
 2. for letter in text:
 3. print(letter)

Wynik działania:

J
a
k
i
ś

t
a
m

t
e
k
s
t

Iterowanie po elementach listy:

Listing 6
 1. lista = [10,"coś tam",56.56]
 2. for i in lista:
 3. print(i)

Wynik działania:

10
coś tam
56.56
Propozycje książek

Komentarze

Administrator

Data: 31-12-2017 04:36:49

@Stanisław - słusznie, już poprawiłem.

Stanisław

Data: 30-12-2017 19:34:27

w ostatnim przykładzie zabrakło ":",

działa poprawnie przy zapisie

lista = [10,"coś tam",56.56]

for i in lista:

print(i)