Pętla for

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6737 razy

Konstrukcja użycia pętli for w Pythonie mocno odbiega od C++. Aby możliwe było skorzystanie z tejże pętli konieczne jest posiadanie jakiegoś iterowalnego elementu, np. listy, krotki lub słownika. Nie ma jednak co się martwić, ponieważ można również iterować podobnie jak w C++ wykorzystując tak zwany generator o nazwie range. Oto w jaki sposób można iterować w Pythonie za pomocą tejże funkcji:

for i in range(100): print(i)

Wynikiem działania powyższego kodu będzie wyświetlenie wartości liczbowych od 0 do 99. Można oczywiście ustawić sobie dowolny zakres w następujący sposób:

for i in range(1,100): print(i)

Powyższy kod wyświetli liczby od 1 do 99. A teraz z ustawieniem kroku:

for i in range(0,100,5): print(i)

Wyświetli liczby od 0 z krokiem równym 5, mieszczące się w zakresie liczb od 0 do 99. Oczywiście można iterować również wstecz:

for i in range(0,-100,-1): print(i)

Iterowanie po tekście:

text = "Jakiś tam tekst" for letter in text: print(letter)

Wynik działania:

J
a
k
i
ś

t
a
m

t
e
k
s
t

Iterowanie po elementach listy:

lista = [10,"coś tam",56.56] for i in lista: print(i)

Wynik działania:

10
coś tam
56.56
Propozycje książek