Generowanie liczb pseudolosowych

Stronę tą wyświetlono już: 16198 razy

Tym razem krótkie omówienie modułu random, który przydaje się przy generowaniu liczb pseudolosowych. Na początek import modułu:

Listing 1
  1. import random

Inicjalizacja punktu startowego dla losowania

Tak jak w C++ tak i tutaj możliwe jest ustawienie punktu startowego dla funkcji losujących, w tym przypadku używana jest funkcja random.seed, która użyta bez parametrów ustawia bieżący czas systemowy jako punkt odniesienia dla losowanych liczby:

Listing 2
  1. random.seed()

Losowanie liczb zmiennoprzecinkowych

Do losowania liczb zmiennoprzecinkowych służy funkcja random.random, która zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 1:

Listing 3
  1. print(random.random())
  2. maximum = 100
  3. print(random.random() * maximum)
  4. minimum = 50
  5. print(random.random() * (maximum - minimum) + minimum)

Wynik działania:

0.8969472096783799 79.27492361677056 95.13480729580907

Losowanie liczb całkowitych

Do losowania liczb całkowitych służy funkcja random.randint, która zwraca losową liczbę z podanego zakresu:

Listing 4
  1. print(random.randint(50, 100)

Wynik działania:

79
Strony powiązane
strony powiązane
  1. python.org - dokładna dokumentacja tego modułu

Komentarze