Kalkulator naukowy

Stronę tą wyświetlono już: 5546 razy

Jedną z najprostszych rzeczy jakie można napisać w Pythonie jest kalkulator naukowy, toteż i z najdzikszą wręcz rozkoszą postanowiłem sobie napisać takowy program. Do zrealizowanie tego projektu wykorzystałem bibliotekę tkinter. Oto jego kod:

Listing 1
 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. import tkinter as tk
 4. from math import *
 5. exp = 0
 6. def main():
 7. def b_calculate_command():
 8. equation = e_equation.get()
 9. errortext = ""
 10. global exp
 11. try:
 12. exp = eval(equation)
 13. except ZeroDivisionError as e:
 14. errortext = 'Dzielisz przez zero ({0})'.format(e)
 15. except NameError as e:
 16. errortext = 'Nieznana zmienna ({0})'.format(e)
 17. except TypeError as e:
 18. errortext = 'Błąd typu danych lub deklaracji zmiennej ({0})'.format(e)
 19. except:
 20. errortext = 'Błąd składni'
 21. e_calculate.delete(0, tk.END)
 22. if len(errortext):
 23. e_calculate.insert(0, "{equation}={errortext}".format(equation = equation, errortext = errortext))
 24. t_calculate.insert(1.0, "{equation}={errortext}n".format(equation = equation, errortext = errortext))
 25. else:
 26. e_calculate.insert(0, "{equation}={exp}".format(equation = equation, exp = exp))
 27. t_calculate.insert(1.0, "{equation}={exp}n".format(equation = equation, exp = exp))
 28. window = tk.Tk()
 29. window.anchor(tk.NW)
 30. window.title("Kalkulator")
 31. l_desc = tk.Label(window, text = "Podaj wyrażenie do obliczenia:", foreground = "#ff0000", anchor = tk.NW, width = 70)
 32. l_desc.pack(anchor = tk.NW)
 33. e_equation = tk.Entry(window, width = 71)
 34. e_equation.pack(anchor = tk.NW)
 35. b_calculate = tk.Button(window, text = "Oblicz", command = b_calculate_command, anchor = tk.CENTER, width= 68)
 36. b_calculate.pack(anchor = tk.NW)
 37. e_calculate = tk.Entry(window, width = 71)
 38. e_calculate.pack(anchor = tk.NW)
 39. t_calculate = tk.Text(window, width = 81)
 40. t_calculate.pack(anchor = tk.NW)
 41. window.mainloop()
 42. return 0
 43. if __name__ == '__main__':
 44. main()

Poniżej zamieszczam screen programu.

Python - program kalkulator
Rys. 1
Screen programu kalkulator napisanego w Pythonie 3+
Propozycje książek

Komentarze