Gra Snake (wąż)

Stronę tą wyświetlono już: 16472 razy

Bardzo prosta gra w węża zrealizowana w Pythonie z wykorzystaniem modułu tkinter. Poniżej zamieszczam kod programu:

Listing 1
 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. # program created by owner of page obliczeniowo.jcom.pl
 4. # Licence GPL-3.0 www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
 5. # This is a simple snake game program
 6. import tkinter as tk
 7. import random as rn
 8. def main():
 9. dt = 200 # snake speed
 10. window = tk.Tk() # create window
 11. window.title("Snake") # window title
 12. c_draw = tk.Canvas(window, width = 600, height = 400) # create canvas
 13. c_draw.pack() # pack canvas
 14. class Snake: # snake class
 15. def __init__(self, width, height):
 16. self.width = int(width) # area width
 17. self.height = int(height) # area height
 18. self.msnake = [[self.width / 2, self.height / 2], [self.width / 2 + 1, self.height / 2], [self.width / 2 + 2, self.height / 2]] # snake elements
 19. self.move = 0 # index of vector described direction of snake move
 20. self.tmove = [[0,1],[1,0],[0,-1],[-1,0]] # vectors of direacion of snake move
 21. self.size = 10
 22. self.col = False # określa, czy doszło do kolizji
 23. self.food = [rn.randint(1, self.width - 2), rn.randint(1, self.height - 2)]
 24. def drawBox(self,x, y, color = 'green'):
 25. c_draw.create_rectangle([x, y, x + self.size, y + self.size], fill=color)
 26. def draw(self):
 27. c_draw.delete("all")
 28. if self.col:
 29. c_draw.create_text([self.width / 2 * self.size, self.height / 2 * self.size], text = "Przegrałeś")
 30. else:
 31. for i in range(self.width):
 32. self.drawBox(i * self.size, 0)
 33. self.drawBox(i * self.size, (self.height - 1) * self.size)
 34. for i in range(1, self.height):
 35. self.drawBox(0, i * self.size)
 36. self.drawBox((self.width - 1) * self.size, i * self.size)
 37. for i in self.msnake:
 38. self.drawBox(i[0] * self.size, i[1] * self.size)
 39. self.drawBox(self.food[0] * self.size, self.food[1] * self.size, color = 'red')
 40. def eat(self): # snake must eat
 41. if self.msnake[0][0] == self.food[0] and self.msnake[0][1] == self.food[1]: # if head of snake is on food, then snake eat
 42. self.msnake.append([0,0]) # add snake element
 43. self.food = [rn.randint(1, self.width - 2), rn.randint(1, self.height - 2)] # random new food for snake
 44. def move_snake(self):
 45. for i in range(len(self.msnake) - 1,0,-1):
 46. self.msnake[i][0] = self.msnake[i-1][0]
 47. self.msnake[i][1] = self.msnake[i-1][1]
 48. self.msnake[0][0] += self.tmove[self.move][0]
 49. self.msnake[0][1] += self.tmove[self.move][1]
 50. self.colision()
 51. self.eat()
 52. self.draw()
 53. def turnLeft(self):
 54. self.move = (self.move + 1) % len(self.tmove)
 55. def turnRight(self):
 56. self.move = (self.move - 1) if self.move > 0 else len(self.tmove) - 1
 57. def colision(self):
 58. if self.msnake[0][0] == 0 or self.msnake[0][1] == 0 or self.msnake[0][0] == self.width - 1 or self.msnake[0][1] == self.height - 1:
 59. self.col = True
 60. for i in self.msnake[1:]: # colision snake - snake
 61. if self.msnake[0][0] == i[0] and self.msnake[0][1] == i[1]:
 62. self.col = True
 63. def reset(self):
 64. self.col = False
 65. self.msnake = [[self.width / 2, self.height / 2], [self.width / 2 + 1, self.height / 2], [self.width / 2 + 2, self.height / 2]] # snake elements
 66. self.move = 0 # index of vector described direction of snake move
 67. self.tmove = [[0,1],[1,0],[0,-1],[-1,0]] # vectors of direacion of snake move
 68. self.size = 10
 69. self.col = False # określa, czy doszło do kolizji
 70. self.food = [rn.randint(1, self.width - 2), rn.randint(1, self.height - 2)]
 71. window.after(dt, move)
 72. sn = Snake(600 / 10, 400 / 10)
 73. menubar = tk.Menu(window)
 74. menu = tk.Menu(menubar, tearoff=0)
 75. menubar.add_cascade(label="Program", menu=menu)
 76. menu.add_command(label="Od nowa", command = sn.reset)
 77. menu.add_command(label="Wyjście", command = window.quit)
 78. window.config(menu=menubar)
 79. sn.draw()
 80. def move():
 81. sn.move_snake()
 82. if not sn.col:
 83. window.after(dt, move)
 84. def turnLeft(event):
 85. sn.turnLeft()
 86. def turnRight(event):
 87. sn.turnRight()
 88. window.after(dt, move)
 89. window.bind_all("<KeyPress-Left>", turnLeft)
 90. window.bind_all("<KeyPress-Right>", turnRight)
 91. window.mainloop()
 92. return 0
 93. if __name__ == '__main__':
 94. main()

Sterowanie wężem odbywa się za pomocą strzałek w lewo i w prawo. Poniżej zamieszczony został screen programu.

Porgram Snake napisany w Pythonie 3+ z wykorzystaniem modułu tkinter
Rys. 1
Porgram Snake napisany w Pythonie 3+ z wykorzystaniem modułu tkinter
Propozycje książek

Załączniki:

Kod programu na GitHub.com

Komentarze

Chariton320

Data: 25-01-2021 11:49:49

dnięki bardzo fajny progran sam go prztestowałem, spróboję go troszeczkę przerobić żeby chodzić wszystkini strzałkami