Zegar

Stronę tą wyświetlono już: 3434 razy

Kolejny prosty programik napisany w Pythonie 3+ z wykorzystaniem modułu tkinter, którego celem jest nic innego jak tylko wyświetlanie bieżącego czasu. Oto kod tego programu:

Listing 1
 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. # program created by owner of page obliczeniowo.jcom.pl
 4. # Licence GPL-3.0 www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
 5. import tkinter as tk
 6. import time as tm
 7. import datetime as dt
 8. import math as mt
 9. def main():
 10. window = tk.Tk()
 11. class Clock:
 12. def __init__(self, window):
 13. self.window = window
 14. self.width = 500
 15. self.height = 500
 16. self.c_draw = tk.Canvas(window, width = self.width, height = self.height)
 17. self.c_draw.pack()
 18. self.settime()
 19. def draw(self):
 20. self.c_draw.delete("all")
 21. l = []
 22. self.c_draw.create_oval([10,10,self.width - 10, self.height - 10], fill="#aaaaaa")
 23. self.c_draw.create_oval([30,30,self.width - 30, self.height - 30], fill="white")
 24. self.c_draw.create_oval([60,60,self.width - 60, self.height - 60], fill="white")
 25. p = [self.width / 2, self.height / 2]
 26. ray = self.width / 2 - 60
 27. raymax = 7
 28. for i in range(12):
 29. p2 = [p[0] + ray * mt.sin(mt.radians(i * 30)), p[1] + ray * mt.cos(mt.radians(i * 30))]
 30. self.c_draw.create_oval([p2[0] - raymax, p2[1] - raymax, p2[0] + raymax, p2[1] + raymax], fill="black")
 31. raymin = 3
 32. for i in range(60):
 33. p2 = [p[0] + ray * mt.sin(mt.radians(i * 6)), p[1] + ray * mt.cos(mt.radians(i * 6))]
 34. self.c_draw.create_oval([p2[0] - raymin, p2[1] - raymin, p2[0] + raymin, p2[1] + raymin], fill="white")
 35. w_min_ray = self.width / 2 - 160
 36. self.c_draw.create_line([p[0], p[1], p[0] + w_min_ray * mt.sin(mt.radians(360 * (self.hour * 60 + self.minutes) / 720)), p[1] - w_min_ray * mt.cos(mt.radians(360 * (self.hour * 60 + self.minutes) / 720))], width = 5., fill='#aaaaaa')
 37. w_max_ray = self.width / 2 - 60
 38. self.c_draw.create_line([p[0], p[1], p[0] + w_max_ray * mt.sin(mt.radians(360 * (self.minutes * 60 + self.seconds) / 3600)), p[1] - w_max_ray * mt.cos(mt.radians(360 * (self.minutes * 60 + self.seconds) / 3600))], width = 4., fill='#aaaaaa')
 39. self.c_draw.create_line([p[0], p[1], p[0] + w_max_ray * mt.sin(mt.radians(360 * self.seconds / 60)), p[1] - w_max_ray * mt.cos(mt.radians(360 * self.seconds / 60))], width = 2., fill='black')
 40. def settime(self):
 41. t = tm.localtime()
 42. self.hour = t.tm_hour % 12
 43. self.minutes = t.tm_min
 44. self.seconds = t.tm_sec
 45. self.window.title("Clock" + str(dt.datetime.now().time()).split(".")[0])
 46. self.draw()
 47. self.window.after(1000, self.settime)
 48. cl = Clock(window)
 49. cl.draw()
 50. window.mainloop()
 51. return 0
 52. if __name__ == '__main__':
 53. main()

Poniżej zamieszczam screen programu.

Screen programu Zegar napisanego w Pythonie 3+
Rys. 1
Screen programu Zegar napisanego w Pythonie 3+.
Propozycje książek

Komentarze