Wyświetlanie i wczytywanie danych z poziomu konsoli

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6214 razy

Utwórzmy sobie nowy projekt konsolowy C# w Visual Studio EE wybierając z menu File→New→Project lub wciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+N. Po wykonaniu tej czynności oczom twym powinno ukazać się okno jak na poniższej ilustracji.

Visual Studio EE - okno nowego projektu
Rys. 1
Visual Studio EE - okno nowego projektu

Z listy po prawej należy wybrać Visual C#, natomiast w kontrolce po lewej stronie wybrać pozycję Console Application. Jako nazwę projektu w polu Name wpisać należy HelloWorld a następnie ku ogólnej uciesze wcisnąć przycisk ok. Po wykonaniu tychże czynności oczom naszym ukazać powinien się taki oto kod:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace HelloWorld { class Program { static void Main(string[] args) { } } }

Jak widać, programy konsolowe są mocno zorientowane obiektowo, nawet funkcja Main znajduje się wewnątrz klasy o nazwie Program. Od razu na wstępie widać też, że metoda ta jest statyczna. Zmodyfikujmy nasz program i utwórzmy proste wczytywanie i wyświetlanie danych z poziomu konsoli.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace HelloWorld { class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write("Witaj użytkowniku!nProszę podaj swoje imię: "); string name = Console.ReadLine(); Console.Write("Podaj swój wiek: "); int age = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Witaj " + name + ", masz " + age + " lat, ale ludzie w każdym wieku mogą się uczyć programowania!"); Console.ReadLine(); } } }

Pierwsze cztery linijki służą do określenia, które przestrzenie nazw będą używane. Dzięki temu nie trzeba będzie wpisywać za każdym razem np. System.Console.Write(... tylko wystarczy Console.Write(....

Metoda Console.Write jak nie trudno się domyślić wyświetla tekst w oknie programu, natomiast metoda Console.ReadLine wczytuje wpisaną linię tekstu. Warto zauważyć, że można zmienną typu string zamienić na int za pomocą metody int.Parse. Dodatkowo napisy można łączyć z zmiennymi typów prostych za pomocą operatora dodawania +, co stanowi spore udogodnienie przy programowaniu (zwłaszcza konsolowym).

Oto wynik działania tego programu:

Witaj użytkowniku!
Proszę podaj swoje imię: Maciej
Podaj swój wiek: 20
Witaj Maciej, masz 20 lat, ale ludzie w każdym wieku mogą się uczyć programowania!