Podstawowe typy zmiennych

Stronę tą wyświetlono już: 3712 razy

Oto lista podstawowych typów zmiennych dostępnych w C#:

 • bool lub System.Boolean - przyjmuje dwie wartości true lub false;
 • byte lub System.Byte - zmienna 8-bitowa całkowita bez znaku;
 • char lub System.Char - zmienna 16-bitowa całkowita bez znaku, wykorzystywana do opisu pojedynczego znaku tekstowego z kodowanie utf-8;
 • int lub System.Int32 - zmienna 32-bitowa całkowita ze znakiem;
 • uint lub System.UInt32 - zmienna 32-bitowa całkowita bez znaku;
 • short lub System.Int16 - zmienna 16-bitowa całkowita ze znakiem;
 • ushort lub System.UInt16 - zmienna 16-bitowa całkowita bez znaku;
 • long lub System.Int64 - zmienna 64-bitowa całkowita ze znakiem;
 • ulong lub System.UInt64 - zmienna 64-bitowa całkowita bez znaku;
 • float lub System.Single - zmienna 32-bitowa zmiennoprzecinkowa ze znakiem;
 • double lub System.Double - zmienna 64-bitowa zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji ze znakiem;
 • decimal lub System.Decimal - zmienna 96-bitowa zmiennoprzecinkowa ze znakiem;
 • string lub System.String - zmienna przechowująca tekst z kodowaniem utf-8

Każdy z powyżej wymienionych typów jest klasą, która zawiera w sobie metody, które umożliwiają między innymi konwersję obiektu danego typu:

Listing 1
 1. string tekst = "45.56";
 2. int toint = int.Parse(tekst);
 3. float tofloat = float.Parse(tekst);
 4. double todouble = double.Parse(tekst);
 5. Console.WriteLine("int: " + toint + "; float: " + tofloat + "; double: " + todouble);
Propozycje książek

Komentarze