Typ wyliczeniowy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2489 razy

W C# można tworzyć również zmienne typu wyliczeniowego. Oto prosty przykład:

enum WeekDays { monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday, sunday }; WeekDays day = WeekDays.monday;

Automatycznie przypisywane są numery od 0 rosnąco o 1, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby przypisać danej wartości np. w następujący sposób:

enum move { up = 1, down = -1, left = 2, right = -2 }
Propozycje książek