Pętle warunkowe while i do while

Stronę tą wyświetlono już: 2378 razy

I znów pętla while oraz do while w C# do złudzenia przypominają w działaniu te z C++. Oto przykład zastosowania pętli while:

Listing 1
 1. int silnia = 1;
 2. int n = 3;
 3. int cn = n;
 4. while(n != 0){
 5. silnia *= n;
 6. n --;
 7. }
 8. Console.WriteLine(cn + "! = " + silnia);

Wynik wykonania powyższego kodu powinien być następujący:

3! = 6

Czas na przykład użycia pętli do while:

Listing 2
 1. int age = 0;
 2. do{
 3. Console.Write("Proszę podać wiek: ");
 4. age = int.Parse(Console.ReadLine());
 5. }while(age <= 0 || age > 120);

Oto przykład działania powyższego kodu:

Proszę podać wiek: -2
Proszę podać wiek: 121
Proszę podać wiek: 20
Propozycje książek

Komentarze