Pętle warunkowe while i do while

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3272 razy

I znów pętla while oraz do while w C# do złudzenia przypominają w działaniu te z C++. Oto przykład zastosowania pętli while:

int silnia = 1; int n = 3; int cn = n; while(n != 0){ silnia *= n; n --; } Console.WriteLine(cn + "! = " + silnia);

Wynik wykonania powyższego kodu powinien być następujący:

3! = 6

Czas na przykład użycia pętli do while:

int age = 0; do{ Console.Write("Proszę podać wiek: "); age = int.Parse(Console.ReadLine()); }while(age <= 0 || age > 120);

Oto przykład działania powyższego kodu:

Proszę podać wiek: -2
Proszę podać wiek: 121
Proszę podać wiek: 20