Przechwytywanie wyjątków instrukcją try catch

Stronę tą wyświetlono już: 1975 razy

Instrukcja try catch umożliwia przechwytywanie paskudnych wyjątków, które można również samemu definiować. Oto prosty przykład:

Listing 1
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. namespace ProgramHandleException
 6. {
 7. class Program
 8. {
 9. class ToSmall : Exception // mój własny wyjątek, który wykorzystam, gdy wartość zmiennej będzie za mała
 10. {
 11. };
 12. class ToBig : Exception // mój własny wyjątek, który wykorzystam, gdy wartość zmiennej będzie za duża
 13. {
 14. };
 15. static void Main(string[] args)
 16. {
 17. int age = 0;
 18. do
 19. {
 20. Console.Write("Proszę podać wiek: ");
 21. try
 22. {
 23. age = int.Parse(Console.ReadLine());
 24. if (age <= 0)
 25. {
 26. throw new ToSmall(); // tworzę wyjątek do obsłużenia
 27. }
 28. else if (age > 120)
 29. {
 30. throw new ToBig(); // i tu też tworzę wyjątek do obsłużenia
 31. }
 32. }
 33. catch (ToSmall e) // obsługa wyjątku ToSmall (za mała)
 34. {
 35. Console.WriteLine("Zaniżyłeś swój wiek trochę za bardzo!");
 36. }
 37. catch (ToBig e) // obsługa wyjątku ToBig (za duża)
 38. {
 39. Console.WriteLine("Zawyżyłeś swój wiek trochę za bardzo!");
 40. }
 41. catch (FormatException e)
 42. {
 43. Console.WriteLine("Wpisałeś coś, co nie było liczbą!");
 44. }
 45. catch (Exception e) // inne wyjątki
 46. {
 47. Console.WriteLine("{0} wyjątek przechwycony", e);
 48. }
 49. } while (age <= 0 || age > 120);
 50. Console.ReadLine();
 51. }
 52. }
 53. }

Jak wynika z powyższego kodu, utworzenie własnego wyjątku wymaga stworzenia klasy, która z kolei musi dziedziczyć po klasie Exception. Obiekt tejże klasy należy utworzyć i wywołać za pomocą słowa kluczowego throw.

Przykładowy wynik działania powyższego kodu:

Proszę podać wiek: wiek
Wpisałeś coś, co nie było liczbą!
Proszę podać wiek: -1
Zaniżyłeś swój wiek trochę za bardzo!
Proszę podać wiek: 121
Zawyżyłeś swój wiek trochę za bardzo!
Proszę podać wiek: 20

Lista wszystkich dostępnych wyjątków:

 • System.AccessViolationException;
 • System.AppDomainUnloadedException;
 • System.ApplicationException;
 • System.ArgumentException;
 • System.ArgumentNullException;
 • System.ArgumentOutOfRangeException;
 • System.ArithmeticException;
 • System.ArrayTypeMismatchException;
 • System.BadImageFormatException;
 • System.CannotUnloadAppDomainException;
 • System.DataMisalignedException;
 • System.DivideByZeroException;
 • System.DllNotFoundException;
 • System.DuplicateWaitObjectException;
 • System.EntryPointNotFoundException;
 • System.Exception;
 • System.ExecutionEngineException;
 • System.FieldAccessException;
 • System.FormatException;
 • System.IndexOutOfRangeException;
 • System.InsufficientMemoryException;
 • System.InvalidCastException;
 • System.InvalidOperationException;
 • System.InvalidProgramException;
 • System.InvalidTimeZoneException;
 • System.MemberAccessException;
 • System.MethodAccessException;
 • System.MissingMemberException;
 • System.MissingMethodException;
 • System.MulticastNotSupportedException;
 • System.NotFiniteNumberException;
 • System.NotImplementedException;
 • System.NotSupportedException;
 • System.NullReferenceException;
 • System.ObjectDisposedException;
 • System.OperationCanceledException;
 • System.OutOfMemoryException;
 • System.OverflowException;
 • System.PlatformNotSupportedException;
 • System.RankException;
 • System.StackOverflowException;
 • System.SystemException;
 • System.TimeoutException;
 • System.TimeZoneNotFoundException;
 • System.TypeInitializationException;
 • System.TypeLoadException;
 • System.TypeUnloadedException;
 • System.UnauthorizedAccessException;
 • System.UriFormatException;
Propozycje książek

Komentarze