Operacje na plikach i folderach

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5682 razy

Operacje na folderach i ścieżkach dostępu

Sprawdzanie ścieżki do folderu

Metoda statyczna System.IO.Directory.Exists sprawdza, czy dana ścieżka do folderu jest prawidłowa:

if(System.IO.Directory.Exists(path)) { Console.WriteLine("Istnieje!"); }

Tworzenie nowej ścieżki dostępu

Metoda statyczna System.IO.Directory.CreateDirectory umożliwia utworzenie folderów:

var path = "C:\\folder1\\folder2"; System.IO.Directory.CreateDirectory(path);

Usuwanie folderu

Metoda statyczna System.IO.Directory.Delete umożliwia usunięcie folderu:

var path = "C:\\folder1\\folder2"; System.IO.Directory.CreateDirectory(path);

Powyższy kod usuwa folder o nazwie folder2, pod warunkiem, że ten jest pusty. Możliwe jest usunięcie rzeczonego folderu ze wszystkim co się w nim znajduje w następujący sposób:

var path = "C:\\folder1\\folder2"; System.IO.Directory.CreateDirectory(path, true);

Przenoszenie folderu

Metoda statyczna System.IO.Directory.Move umożliwia przeniesienie folderu:

var path = "C:\\folder1\\folder2"; var path_target = "C:\\inny_folder"; System.IO.Directory.Move(path, path_target);

Pozyskiwanie listy ścieżek bezwzględnych do folderów znajdujących się w podanej lokalizacji

Metoda statyczna System.IO.Directory.GetDirectories zwraca listę ścieżek bezwzględnych do folderów zawartych w podanej lokalizacji:

string[] dir = System.IO.Directory.GetDirectories("D:\\folder", "*");

Drugi argument jest filtrem i oznacza, że wszystkie foldery zostaną wczytane, można też wstawiać ograniczenia jak np. "??dane*" - co oznacza, że po dwóch pierwszych dowolnych znakach w nazwie katalogu powinno znaleźć się słowo dane a następnie to już może się pojawić dowolny ciąg znaków (co oznacza *).

Pozyskiwanie listy ścieżek bezwzględnych do plików znajdujących się w podanej lokalizacji

Metoda statyczna System.IO.Directory.GetFiles zwraca listę ścieżek bezwzględnych do plików zawartych w podanej lokalizacji:

string[] files = System.IO.Directory.GetFiles("D:\\folder", "*");

Drugi argument jest filtrem i oznacza, że wszystkie pliki zostaną wczytane, można też wstawiać ograniczenia jak np. "??dane*" - co oznacza, że po dwóch pierwszych dowolnych znakach w nazwie pliku powinno znaleźć się słowo dane a następnie to już może się pojawić dowolny ciąg znaków (co oznacza *).

Pozyskiwanie informacji o folderze

Istnieje zbiór metod, które umożliwiają pozyskiwanie informacji na temat folderów:

Ustawianie właściwości folderu

Istnieje zbiór metod, które umożliwiają ustawianie właściwości folderów:

Operacje na plikach

Sprawdzanie ścieżki do pliku

Metoda statyczna System.IO.File.Exists sprawdza, czy dana ścieżka do pliku jest prawidłowa:

var path = "C:\\plik.txt"; if(System.IO.File.Exists(path)) { Console.WriteLine("Istnieje!"); }

Usuwanie pliku

Metoda statyczna System.IO.File.Delete usuwa podany plik:

var path = "C:\\plik.txt"; System.IO.File.Delete(path);

Kopiowanie

Metoda statyczna System.IO.File.Copy kopiuje podany plik:

var path = "C:\\plik.txt"; var copy_path = "C:\\plik2.txt"; System.IO.File.Delete(path, copy_path);

Tworzenie pliku

Metoda statyczna System.IO.File.Create tworzy nowy plik:

var path = "C:\\plik.txt"; System.IO.File.Create(path);

Przenoszenie pliku

Metoda statyczna System.IO.File.Move przenosi podany plik:

var path = "C:\\plik.txt"; var target_path = "C:\\folder\\plik.txt"; System.IO.File.Delete(path, target_path);

Pozyskiwanie informacji o pliku

Oto lista metod umożliwiających pozyskiwanie informacji o właściwościach pliku:

Ustawianie właściwości pliku

Oto lista metod umożliwiających ustawianie właściwości plików: