Tworzenie pierwszego projektu C# Api

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2937 razy

Z menu należy wybrać pozycję File→New→Project... lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+N, aby oczom twym ukazało się okno dialogowe New project jak na poniższej ilustracji. W oknie tym w liście rozwijanej Project type: wybrać Visual C#, zaś w okienku Teamplate wybrać Windows Forms Application. W polu Name wpisać First_project. Po tych żmudnych czynnościach należy kliknąć przycisk OK.

Okno dialogowe New project
Rys. 1
Okno dialogowe New project

Po zatwierdzeniu oczom twym powinien ukazać się widok pustej formy, czyli okna w którym można wstawiać kontrolki.

Pusty projekt formy
Rys. 2
Widok pustego projektu formy okna.

Dodajmy do tego pustego okna jeden element, którym będzie kontrolka Label. Aby tego dokonać trzeba z menu wybrać Viev→Toolbox lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+X co spowoduje pojawienie się okna Toolbox, w którym dostępne są kontrolki możliwe do umieszczenia w oknie projektu.

Okno Toolbox programu Visual Studio EE
Rys. 3
Okno Toolbox programu Visual Studio EE umożliwiające wstawianie kontrolek w projekcie okna.

Po wstawieniu kontrolki Label należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na niej i z menu podręcznego wybrać pozycję Properties by oczom twym pokazało się okno Properties (właściwości).

Okno właściwości kontrolki.
Rys. 4
Okno właściwości kontrolki.

W oknie tym należy zmienić pozycję Text z label1 na Witaj świecie, pozycję (Name) z label1 na lb_welcome - jest to ważne, po pod tą nazwą będzie znajdował się w projekcie obiekt tejże kontrolki. Warto też (dla czystej kosmetyki) zmienić rozmiar czcionki z 8.25 na np. 24. Teraz projekt okna (formy) programu powinien wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

Widok projektu okna programu
Rys. 5
Widok projektu okna programu

Nie pozostało już nic więcej jak tylko wcisnąć przycisk F5, by pierwszy bardzo prosty program został skompilowany.

Propozycje książek