Walce

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4774 razy

Definicja walca

Walcem nazywa się bryłę obrotową, powstałą w wyniku obrotu prostokąta względem jego boku o 360°.

Ilustracja walca
Rys. 1
Walec i jego oznaczenia:
  • h - wysokość walca;
  • r - promień podstawy walca.

Podstawowe wzory

Objętość walca

Objętość walca oblicza się taj jak w przypadku graniastosłupów poprzez pomnożenie pola powierzchni podstawy Sp przez wysokość h, a że podstawa ma kształt okręgu więc, siłą rzeczy wzór na objętość walca musi przybierać następującą postać:

Wzór na objętość walca [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

V=\pi\cdot r^2\cdot h

Pole powierzchni walca

Całkowite pole powierzchni S:

Wzór na całkowite pole powierzchni walca [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

S=\pi\cdot r\cdot(r + h)

Pole powierzchni bocznej walca Sb:

Wzór na pole powierzchni bocznej walca [3]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

S_b=2\cdot\pi\cdot r\cdot h

Pole powierzchni podstawy Sp:

Wzór na pole powierzchni podstawy walca [4]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

S_p=\pi\cdot r^2

Rozwinięcia siatki walca

Rozwinięcie siatki walca
Rys. 2
Rozwinięcie sitaki walca