Skrypt generujący plik z wykresem słupkowym

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2777 razy

Krótki wstęp dotyczący sposobu użycia skryptu BASH

Skrypt generujące plik *.svg (grafiki wektorowej) html zawiejacy svg, który można otworzyć w darmowym oprogramowaniu Inkscap-e w przeglądarkach jak Firefox, Chrome, Opera i w tym czymś nazywanym i-Eksplorer. W pliku tym na podstawie podanych przez użytkownika danych zostanie zapisany prosty wykres słupkowy. Uruchomienie skryptu z przykładowymi danymi jest prostsze niż odebranie dzieciakowi lizaka:

sh svgDiag3.sh "3 15 34 56 38 10 11 0 5 19 6 5 20 33 44 5 6 7 8" "Wykres przykładowy działania skryptu BASH" "nazwa_pliku"

Gdzie w pierwszym cudzysłowu znajdują się dane liczbowe (powinny to być liczby dodatnie całkowite), w następnym tytuł wykresu a w ostatnim nazwa pliku. Poniżej zamieszczam wyeksportowaną wersję png wygenerowanego pliku svg.

Wykres wygenerowany przez skrypt BASH
Rys. 1
Wykres wygenerowany przez skrypt BASH

Poniżej wersja svg osadzona w html-u:

Przykład wykresu2023432343453454345640607081045484032151053

Plik, do którego wykres jest zapisywany ma nazwę (gdy jej nie podano) plik.svg plik.html.

Licencja i warunki wykorzystania skryptu

Licencja

Niniejszy skrypt udostępniam na licencji GPL 3.0.

Wyłączenie odpowiedzialności

Autor programu dołożył wszelkich starań, aby nie sprawiało ono żadnych kłopotów i nie wykonywało żadnych działań mających na celu uszkodzenie, zniszczenie lub utratę danych zawartych na dysku jego użytkownika. Jakkolwiek nie da się wszystkiego przewidzieć a oprogramowanie to w trakcie pracy tworzy na dysku twardym plik svg w miejscu jego uruchomienia

Z wyżej wymienionych względów autor programu nie ponosi odpowiedzialności karnej za niepożądane skutki działania niniejszego skryptu, zaś użytkownik wykorzystuje skrypt na własną odpowiedzialność.

Załączniki:

Kod źródłowy skryptu BASH do generowania wykresów słupkowych i przykładowo wygenerowany wykres