Pierwsze okno w tkinter

Stronę tą wyświetlono już: 10175 razy

Tradycyjnie zaczynam od programu hello world, oto jego skomplikowany kod:

Listing 1
  1. import tkinter as tk # ładowanie modułu tkinter (w wersji 3+)
  2. window = tk.Tk() # tworzenie okna głównego
  3. window.title( "Hello World" ) # ustawienie tytułu okna głównego
  4. # tworzenie kontrolki typu label
  5. label = tk.Label( window, text = "Witaj Świecie programowania\nCo swym urokiem nas zabawia\nCo otwiera nowe możliwości\nZ binarnych liczb złożoności" )
  6. label.pack( side = tk.BOTTOM ) # podpinanie kontrolki pod okno
  7. tk.mainloop() # wywołanie pętli komunikatów

Jak widać całe wywołanie sprowadza się do utworzenie formy okna w linijce 3, następnie nadaniu mu tytułu Hello World i utworzeniu jedynej kontrolki typu label, której uchwyt zostaje zwrócony przez funkcję Label. Aby kontrolka została wyświetlona w oknie trzeba jeszcze uruchomić jej metodę pack. Ostatnim co trzeba zrobić to wywołać funkcję mainloop, która to uruchamia pętlę komunikatów okna głównego.

Widok programu Hello World napisanego w Pythonie przy użyciu modułu tkinter
Rys. 1
Widok programu Hello World napisanego w Pythonie przy użyciu modułu tkinter
Propozycje książek

Komentarze