Pierwsze okno w tkinter

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 14085 razy

Tradycyjnie zaczynam od programu hello world, oto jego skomplikowany kod:

import tkinter as tk # ładowanie modułu tkinter (w wersji 3+) window = tk.Tk() # tworzenie okna głównego window.title( "Hello World" ) # ustawienie tytułu okna głównego # tworzenie kontrolki typu label label = tk.Label( window, text = "Witaj Świecie programowania\nCo swym urokiem nas zabawia\nCo otwiera nowe możliwości\nZ binarnych liczb złożoności" ) label.pack( side = tk.BOTTOM ) # podpinanie kontrolki pod okno tk.mainloop() # wywołanie pętli komunikatów

Jak widać całe wywołanie sprowadza się do utworzenie formy okna w linijce 3, następnie nadaniu mu tytułu Hello World i utworzeniu jedynej kontrolki typu label, której uchwyt zostaje zwrócony przez funkcję Label. Aby kontrolka została wyświetlona w oknie trzeba jeszcze uruchomić jej metodę pack. Ostatnim co trzeba zrobić to wywołać funkcję mainloop, która to uruchamia pętlę komunikatów okna głównego.

Widok programu Hello World napisanego w Pythonie przy użyciu modułu tkinter
Rys. 1
Widok programu Hello World napisanego w Pythonie przy użyciu modułu tkinter
Propozycje książek