Messagebox w tkinter

Stronę tą wyświetlono już: 6555 razy

Jeżeli chodzi o okna dialogowe typu Messagebox to w Pythonie jest w tym niewielkie zamieszanie. W wersji Pythona 2.7.1 jest od tego oddzielny moduł o nazwie tkMessageBox, natomiast w wersji 3+ moduł znajduje się wewnątrz modułu tkinter pod uproszczoną nazwą messagebox. Oto przykład wywoływania dwóch typów okien dialogowych:

Listing 1
 1. import tkinter as tk
 2. from tkinter import messagebox as msb
 3. class Application:
 4. def __init__(self):
 5. self.window = tk.Tk()
 6. self.window.bind("<Button-1>", self.wnd_lbc)
 7. self.window.bind("<Button-3>", self.wnd_rbc)
 8. self.window.mainloop()
 9. def wnd_lbc(self, event):
 10. msb.showinfo("Info", "Kliknięto lewy przycisk myszki") # wywołanie okna dialogowego
 11. def wnd_rbc(self, event):
 12. if msb.askokcancel("Pytanie", "Czy ja śnię,\nczy kliknąłeś w okno me!"): # okno dialogowe z przyciskami ok i cancel - zwraca prawdę, gdy ok jest wciśnięte
 13. msb.showinfo("Info", "A jednak to prawdą było!\nA jednak mi się nie przyśniło")
 14. else:
 15. msb.showinfo("Info", "Przykro mi się zrobiło,\nChyba mi się coś przyśniło")
 16. apl = Application()

Wewnątrz modułu messagebox znajdują się następujące funkcje, które z kolei umożliwiają wywołanie różnych typów okien dialogowych:

 • showinfo - wyświetla podane informacje z ikonką (tu znów zależy jaka wersja Pythona jest używana);
 • showwarning - wyświetla podane informacje z ikonką ostrzeżenia;
 • showerror - wyświetla podane informacje z ikonką błędu;
 • askquestion - wyświetla okno dialogowe z dwoma przyciskami tak oraz nie, funkcja zwraca True, gdy wciśnięto ok;
 • askokcancel - podobnie jak askquestion z tą różnicą, że wyświetla przyciski ok oraz cancel;
 • askyesno - zasadniczo to samo co askquestion;
 • askretrycancel - podobnie jak askquestion z tą różnicą, że wyświetla przyciski ponów oraz cancel
Przykład wywołania okna dialogowego z modułu messagebox zawartego w module tkinter języka programowanie Python
Rys. 1
Przykład wywołania okna dialogowego.
Propozycje książek

Komentarze