Okno dialogowe umożliwiające wskazanie folderu w module tkinter

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4252 razy

Kolejne standardowe okno dialogowe, które w systemie Windows ma odmienny wygląd niż w systemie Linux jest oknem umożliwiającym wskazanie przez użytkownika folderu w sposób graficzny. Okno to (jak nie trudno się domyślić) zwraca ścieżkę bezwzględną do wskazanego folderu. Oto przykład programu z użyciem tegoż okna:

import tkinter as tk import tkinter.filedialog as fd import tkinter.messagebox as msb class Application: def __init__(self): self.window = tk.Tk() self.window.bind("<Button-1>", self.on_lbc) self.window.mainloop() def on_lbc(self, event): directory = fd.askdirectory() # wywołanie okna dialogowego do wskazania ścieżki do folderu docelowego if directory: msb.showinfo("Info", "Znaleziono taki folder {folder}".format( folder = directory )) apl = Application()

Co tu dużo gadać, prosto, łatwo i przyjemnie. Poniżej zamieszczam screen okna dialogowego w systemie Windows i Linux.

a)Widok okna dialogowego do wyboru folderu w systemie Windowsb)Widok okna dialogowego do wyboru folderu w systemie Linux
Rys. 1
Widok okna dialogowego umożliwiającego wybranie folderu w wersji: a) dla systemu Windows; b) dla systemu Linux
Propozycje książek