Okno dialogowe umożliwiające wskazanie folderu w module tkinter

Stronę tą wyświetlono już: 3212 razy

Kolejne standardowe okno dialogowe, które w systemie Windows ma odmienny wygląd niż w systemie Linux jest oknem umożliwiającym wskazanie przez użytkownika folderu w sposób graficzny. Okno to (jak nie trudno się domyślić) zwraca ścieżkę bezwzględną do wskazanego folderu. Oto przykład programu z użyciem tegoż okna:

Listing 1
 1. import tkinter as tk
 2. import tkinter.filedialog as fd
 3. import tkinter.messagebox as msb
 4. class Application:
 5. def __init__(self):
 6. self.window = tk.Tk()
 7. self.window.bind("<Button-1>", self.on_lbc)
 8. self.window.mainloop()
 9. def on_lbc(self, event):
 10. directory = fd.askdirectory() # wywołanie okna dialogowego do wskazania ścieżki do folderu docelowego
 11. if directory:
 12. msb.showinfo("Info", "Znaleziono taki folder {folder}".format( folder = directory ))
 13. apl = Application()

Co tu dużo gadać, prosto, łatwo i przyjemnie. Poniżej zamieszczam screen okna dialogowego w systemie Windows i Linux.

a)Widok okna dialogowego do wyboru folderu w systemie Windowsb)Widok okna dialogowego do wyboru folderu w systemie Linux
Rys. 1
Widok okna dialogowego umożliwiającego wybranie folderu w wersji: a) dla systemu Windows; b) dla systemu Linux
Propozycje książek

Komentarze