Okno dialogowe wyboru koloru w tkinter

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5402 razy

Kolejne przydatne okienko dialogowe umożliwiające wybranie koloru. Co tu dużo gadać, ponoć kod programu więcej mówi niż tysiąc słów o nim powiedzianych:

import tkinter as tk import tkinter.colorchooser as cch import tkinter.messagebox as msb class Application: def __init__(self): self.window = tk.Tk() self.window.bind("<Button-1>", self.on_lbc) self.window.mainloop() def on_lbc(self, event): color = cch.askcolor() # wywołanie okna wyboru koloru if color: msb.showinfo("Wybrany kolor to ...", color) apl = Application()

Zwrócony kolor jest zapisany w krotce w dwojakiej, następującej formie:

((119.46484375, 202.7890625, 163.63671875), '#77caa3')

Pierwszy zapis to krotka, zawierająca składowe red, green i blue, drugi to zapis tekstowy w formacie często spotykanym i używanym w HTML-u i CSS-sie.

Widok okna programu w systemie Linux jak i Windows widoczne są na poniższym rysunku.

a)Okno wyboru koloru na Windowsie wywołane za pomocą modułu tkinter języka programowania Pythonb)Okno wyboru koloru na Linuksie wywołane za pomocą modułu tkinter języka programowania Python
Rys. 1
Widok okna dialogowego wyboru koloru: a) dla systemu Windows; b) dla systemu Linuks
Propozycje książek