Hello World - wyświetlanie tekstu w PHP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 17231 razy

Ponieważ PHP jest językiem skryptowym po stronie serwera konieczne jest ustalenie domyślnej lokalizacji, w której należy umieszczać pliki ze skryptami po instalacji XAMP-a. Dla Windows-a ścieżka ta znajduje się w folderze instalacyjnym tegoż oprogramowania (najprawdopodobniej będzie to c:/xampp/htdocs), dla Linux-a najprawdopodobniej /opt/lampp/htdocs.

Przejdźmy do konkretów, jak napisać najprostszy na świecie skrypt PHP? Wystarczy utworzyć plik tekstowy, zmienić jego rozszerzenie na .php a następnie otworzyć go w jakimś edytorze teksu, choć lepiej jest do tego celu wykorzystać jakiś bardziej zaawansowany program niż notepad. Może to być np. Geany lub notepad++.

Oto przykład prostego skryptu, którego jedynym celem jest wyświetlenie sformatowanego za pomocą znaczników i styli HTML tekstu:

<?php echo("<p style=\apostext-align:center\apos>Witaj świecie programowania!</p>"); ?>

W powyższym kodzie kod PHP został ujęty pomiędzy znaczniki: otwierający <?php i zamykający ?> aby server wiedział, gdzie został umieszczony kod PHP do wykonania przed wysłaniem odpowiedzi do użytkownika.

Po zapisaniu powyższego (jakże zaawansowanego programu) wystarczy w przeglądarce w pasku adresu wpisać: localhost/nazwa_pliki.php lub 127.0.0.1/nazwa_pliku.php aby oczom twym ukazał się taki oto napis:

Witaj wiecie programowania!

Jak zauważyć nie jest trudno w powyższym tekście brakuje literki ś, co jest spowodowane brakiem odpowiedniego nagłówka opisującego kodowanie. Poprawmy to czym prędzej:

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Hello world</title> </head> <body> <?php echo "<p style=\apostext-align:center\apos>Witaj świecie programowania!</p>"; ?> </body> </html>

Aby powyższa strona kodowa poprawnie zadziałała konieczne jest zapisanie pliku z kodowaniem UTF-8 bez boom. Po poprawnym zapisaniu skryptu efekt jego działania w przeglądarce będzie następujący:

Witaj świecie programowania!

W powyższym przykładzie użyłem funkcji echo bez nawiasów, co (choć wydaje się szalone) w php jest całkowicie poprawne. Dodatkowo nie trudno zauważyć, że kod php jest wpleciony w kod html.

Możliwe jest również tworzenie wielo-liniowego polecenia echo w następujący sposób:

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Hello world</title> </head> <body> <?php $text = "Witaj świecie programowania!"; echo<<<ZNACZNIK <p style="text-align:center">Witaj świecie programowania!</p> ZNACZNIK; ?> </body> </html>

Wynik działania będzie następujący:

Witaj świecie programowania!

Witaj świecie programowania!