Hello World - wyświetlanie tekstu w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 12899 razy

Ponieważ PHP jest językiem skryptowym po stronie serwera konieczne jest ustalenie domyślnej lokalizacji, w której należy umieszczać pliki ze skryptami po instalacji XAMP-a. Dla Windows-a ścieżka ta znajduje się w folderze instalacyjnym tegoż oprogramowania (najprawdopodobniej będzie to c:/xampp/htdocs), dla Linux-a najprawdopodobniej /opt/lampp/htdocs.

Przejdźmy do konkretów, jak napisać najprostszy na świecie skrypt PHP? Wystarczy utworzyć plik tekstowy, zmienić jego rozszerzenie na .php a następnie otworzyć go w jakimś edytorze teksu, choć lepiej jest do tego celu wykorzystać jakiś bardziej zaawansowany program niż notepad. Może to być np. Geany lub notepad++.

Oto przykład prostego skryptu, którego jedynym celem jest wyświetlenie sformatowanego za pomocą znaczników i styli HTML tekstu:

Listing 1
 1. <?php
 2. echo("<p style=\"text-align:center\">Witaj świecie programowania!</p>");
 3. ?>

W powyższym kodzie kod PHP został ujęty pomiędzy znaczniki: otwierający <?php i zamykający ?> aby server wiedział, gdzie został umieszczony kod PHP do wykonania przed wysłaniem odpowiedzi do użytkownika.

Po zapisaniu powyższego (jakże zaawansowanego programu) wystarczy w przeglądarce w pasku adresu wpisać: localhost/nazwa_pliki.php lub 127.0.0.1/nazwa_pliku.php aby oczom twym ukazał się taki oto napis:

Witaj wiecie programowania!

Jak zauważyć nie jest trudno w powyższym tekście brakuje literki ś, co jest spowodowane brakiem odpowiedniego nagłówka opisującego kodowanie. Poprawmy to czym prędzej:

Listing 2
 1. <!doctype html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8">
 5. <title>Hello world</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <?php
 9. echo "<p style=\"text-align:center\">Witaj świecie programowania!</p>";
 10. ?>
 11. </body>
 12. </html>

Aby powyższa strona kodowa poprawnie zadziałała konieczne jest zapisanie pliku z kodowaniem UTF-8 bez boom. Po poprawnym zapisaniu skryptu efekt jego działania w przeglądarce będzie następujący:

Witaj świecie programowania!

W powyższym przykładzie użyłem funkcji echo bez nawiasów, co (choć wydaje się szalone) w php jest całkowicie poprawne. Dodatkowo nie trudno zauważyć, że kod php jest wpleciony w kod html.

Możliwe jest również tworzenie wielo-liniowego polecenia echo w następujący sposób:

Listing 3
 1. <!doctype html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8">
 5. <title>Hello world</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <?php
 9. $text = "Witaj świecie programowania!";
 10. echo<<<ZNACZNIK
 11. <p style="text-align:center">Witaj świecie programowania!</p>
 12. ZNACZNIK;
 13. ?>
 14. </body>
 15. </html>

Wynik działania będzie następujący:

Witaj świecie programowania!

Należy pamiętać, że za ZNACZNIK; może występować jedynie znak nowej linii, w przeciwnym przypadku będzie wyświetlany błąd komunikujący o braku znacznika końca pliku.

Propozycje książek

Komentarze