Instrukcja warunkowa if, else if, else w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 2557 razy

Instrukcja warunkowa if, else if i else w PHP wygląda w zasadzie tak samo jak w C++, jest jedna wielka różnica jeżeli chodzi o operator porównania. Oto prosta przykładowa implementacja tej instrukcji:

Listing 1
 1. <?php
 2. $x = 0;
 3. if($x === 0){
 4. echo("x = 0");
 5. }else if($x < 0){
 6. echo("x < 0");
 7. }else{
 8. echo("x > 0");
 9. }
 10. ?>

Operator === sprawdza, czy zmienna $x jest równa codo wartości oraz typu danych. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ instrukcja:

Listing 2
 1. <?php
 2. $x = 0;
 3. if($x === 0.){
 4. echo("x = 0");
 5. }else if($x < 0){
 6. echo("x < 0");
 7. }else{
 8. echo("x > 0");
 9. }
 10. ?>

Zwróci w zaskakujący wynik:

x > 0

W związku z tym lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie operatora porównania ==:

Listing 3
 1. <?php
 2. $x = 0;
 3. if($x == 0){
 4. echo("x = 0");
 5. }else if($x < 0){
 6. echo("x < 0");
 7. }else{
 8. echo("x > 0");
 9. }
 10. ?>

Operator === jest przydatny, gdy zachodzi konieczność warunku równości wartości oraz typu danych, które są porównywane. W przypadku operatora == musi być spełniona jedynie równość co do wartości.

Propozycje książek

Komentarze