Pętla while i do, while w PHP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3769 razy

Zarówno pętla while jak i do, while w PHP wyglądają i działają tak samo jak w C++. Oto przykład dla pętli while:

<?php $x = 0; while($x < 10){ echo("<p style='text-align:center'>" . $x . "</p>"); $x ++; } ?>

Niezbyt zaskakujący wynik:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dla pętli do, while:

<?php $x = 0; $y = 0; do{ echo("<p style='text-align:center'>" . $x . "</p>"); $x ++; }while($x < 10 && $y > 0); ?>

Wynik działania kodu:

0

Propozycje książek