Pętla while i do, while w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 2978 razy

Zarówno pętla while jak i do, while w PHP wyglądają i działają tak samo jak w C++. Oto przykład dla pętli while:

Listing 1
 1. <?php
 2. $x = 0;
 3. while($x < 10){
 4. echo("<p style='text-align:center'>" . $x . "</p>");
 5. $x ++;
 6. }
 7. ?>

Niezbyt zaskakujący wynik:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dla pętli do, while:

Listing 2
 1. <?php
 2. $x = 0;
 3. $y = 0;
 4. do{
 5. echo("<p style='text-align:center'>" . $x . "</p>");
 6. $x ++;
 7. }while($x < 10 && $y > 0);
 8. ?>

Wynik działania kodu:

0

Propozycje książek

Komentarze