Pętla for w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 2052 razy

Pętla for w PHP wygląda dokładnie tak samo jak w C++, jedyna istotna różnica jest w możliwości operatorów porównania wartości i typu, która w PHP jest bardziej rozbudowana. Oto przykład użycia pętli for:

Listing 1
  1. <?php
  2. $table = Array(100, 10.5, "tekst 1");
  3. echo("<pre style='text-align: center'>");
  4. for($i = 0; $i < count($table); $i++){
  5. echo($table[$i] . "\n");
  6. }
  7. echo("</pre>");
  8. ?>

W powyższym kodzie iteruję po elementach utworzonej wcześniej tablicy, co nie jest najlepszym pomysłem, zważywszy na fakt, że w PHP od tego jest pętla foreach. Niemniej jednak poniżej wynik działania powyższego kodu:

100
10.5
tekst 1
Propozycje książek

Komentarze