Deklaracja własnych funkcji w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 2232 razy

W PHP do tworzenia funkcji konieczne było wprowadzenie słowa kluczowego function, ponieważ w PHP nie ma ścisłej kontroli typów. Funkcje w PHP mogą zwracać dane poprzez wartość w następujący sposób:

Listing 1
 1. <?php
 2. function multiply($a, $b){
 3. return $a * $b;
 4. }
 5. echo("Wynik " . multiply(10, 20));
 6. ?>

Rezultat:

Wynik 200

Można też zwracać dane poprzez referencje:

Listing 2
 1. <?php
 2. function multiply($a, $b, &$result){
 3. return $a * $b;
 4. }
 5. $result = 0;
 6. multiply(10, 20, $result);
 7. echo("Wynik $result");
 8. ?>

Oczywiście funkcja nie musi zwracać żadnej wartości, może też zwracać różne typy wartości w zależności od sytuacji, np. funkcja może zwrócić false, gdy się nie powiedzie lub jakiś wynik poprawnego jej działania.

W PHP trochę tak jak w Pythonie możliwe jest domyślne ustawianie parametrów funkcji:

Listing 3
 1. <?php
 2. function multiply($a, $b = 0){
 3. return $a * $b;
 4. }
 5. echo("<p>" . multiply(10) . "</p>");
 6. echo("<p>" . multiply(10, 2) . "</p>");
 7. ?>

Rezultat:

0

20

Taka konstrukcja jest konieczna z tego względu, że w PHP nie ma możliwości przeciążania funkcji jak ma to miejsce w C++. Wiąże się to z tym, że nie ma tutaj jawnej kontroli typów.

Propozycje książek

Komentarze